Mobilná ľadová plocha naďalej v prevádzke9. 1. 2017 13:05

Prevádzka mobilnej ľadovej plochy pokračuje aj po vianočných prázdninách. Predpoveď počasia vytvára vhodné podmienky na jej ďalšiu prevádzku.

Ľadová plocha mala byť pôvodne v prevádzke do konca vianočných prázdnin, t.j. 9. januára 2017. Vplyvom vhodných poveternostných podmienok bude ľadová plocha v prevádzke aj počas nasledujúcich dní. Jej ďalšia prevádzka je závislá od vhodných poveternostných podmienok, kedy je teplota stabilne pod bodom mrazu.

Prevádzka mobilnej ľadovej plochy prebieha v nasledovných hodinách:
8,00 -   13,00   hod.               KORČUĽOVANIE
13,00 –  14,00   hod.              ÚPRAVA PLOCHY
14,00 –  18,00  hod.               KORČUĽOVANIE
18,00 –  19,00   hod.              ÚPRAVA PLOCHY
19,00 -   21,00  hod.               KORČUĽOVANIE 
21,00 -   23,00   hod.             ÚPRAVA   PLOCHY   ZALIEVANIE

Mobilná ľadová plocha je oficiálne otvorená 5. decembra 2016.  Verejnosť môže mobilnú ľadovú plochu využívať bezplatne.


Info servis

Blížiace sa podujatia

Kalendár podujatí

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri