Mobilná ľadová plocha naďalej v prevádzke9. 1. 2017 13:05

Prevádzka mobilnej ľadovej plochy pokračuje aj po vianočných prázdninách. Predpoveď počasia vytvára vhodné podmienky na jej ďalšiu prevádzku.

Ľadová plocha mala byť pôvodne v prevádzke do konca vianočných prázdnin, t.j. 9. januára 2017. Vplyvom vhodných poveternostných podmienok bude ľadová plocha v prevádzke aj počas nasledujúcich dní. Jej ďalšia prevádzka je závislá od vhodných poveternostných podmienok, kedy je teplota stabilne pod bodom mrazu.

Prevádzka mobilnej ľadovej plochy prebieha v nasledovných hodinách:
8,00 -   13,00   hod.               KORČUĽOVANIE
13,00 –  14,00   hod.              ÚPRAVA PLOCHY
14,00 –  18,00  hod.               KORČUĽOVANIE
18,00 –  19,00   hod.              ÚPRAVA PLOCHY
19,00 -   21,00  hod.               KORČUĽOVANIE 
21,00 -   23,00   hod.             ÚPRAVA   PLOCHY   ZALIEVANIE

Mobilná ľadová plocha je oficiálne otvorená 5. decembra 2016.  Verejnosť môže mobilnú ľadovú plochu využívať bezplatne.


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri