Mobilná ľadová plocha 201910. 12. 2019 11:05

Vianočné sviatky sa už niekoľko rokov v Prievidzi spájajú aj s mobilnou ľadovou plochou. Verejnosť môže ľadovú plochu využívať bezplatne.

Ľadová plocha je k dispozícii do 7.januára 2020. Prevádzka mobilnej ľadovej plochy, ktorú zabezpečuje spoločnosť Technické služby mesta Prievidza s.r.o. bude prebiehať od pondelka do nedele v nasledovných hodinách:

8.00 - 13.00   hod. - Korčuľovanie

13.00 – 14.00   hod. - Úprava plochy

14.00 – 18.00  hod. - Korčuľovanie

18.00 – 19.00   hod. - Úprava plochy

19.00 - 21.00  hod. - Korčuľovanie

21.00 - 23.00   hod. - Úprava plochy a zalievanie.


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri