Mobilná aplikácia v Prievidzi11. 7. 2017 10:00

Po Košiciach, Levoči a Rimavskej Sobote moderný prvok pre turistov už aj v Prievidzi. Samospráva spustila mobilnú aplikáciu pre turistov.

V rámci začínajúcej sa letnej turistickej sezóny pripravilo mesto Prievidza pre svojich návštevníkov a obyvateľov nový produkt cestovného ruchu s využitím moderných technológií – turistického sprievodcu vo forme mobilnej aplikácie. Súčasťou aplikácie sú mapy a GPS navigácie, ktoré lokalizujú miesto pohybu používateľa a zároveň ho navedú na miesto jeho záujmu, ale aj informácie, ktoré môže používateľ získať prostredníctvom QR kódov.

Základom pre tvorbu aplikácie sa stal obľúbený projekt Zlatá prievidzská cesta, popisujúci v dvoch okruhoch 45 záujmových bodov z histórie Prievidze. Výhodou pre návštevníka je v tomto prípade možnosť výberu jednotlivých zastavení, návštevník si nemusí jednotlivé zastavenia prehliadať systematicky so sprievodcom, ale môže si jednotlivé body záujmu vytipovať a navštíviť v počte a v poradí, ktoré sám uzná za vhodné, pričom súčasťou všetkých bodov záujmu sú krátke informatívne texty a fotografie. Výrazným bonusom, ktorý aplikácia ponúka, je hlasový sprievodca, teda každé zastavenie v rámci Zlatej prievidzskej cesty je opatrené audio nahrávkou, ktorú si návštevník v prípade záujmu o túto službu jednoduchým kliknutím v aplikácii zvolí.

Projekt Zlatá prievidzská cesta zostáva pre skupiny turistov a návštevníkov Prievidze aktuálny aj v pôvodnej podobe, v rámci ktorej si návštevníci môžu v Turisticko-informačnej kancelárii mesta objednať prehliadku mesta so sprievodcom v historickom meštianskom kostýme. „Predpokladáme však, že táto nová interaktívna forma zaujme aj ďalších návštevníkov, predovšetkým tých, ktorí uprednostňujú individuálny plán prehliadky historických objektov mesta a „rozumejú“ si aj s modernými technológiami,“ vysvetľuje vedúca referátu obchodu a cestovného ruchu MsÚ Prievidza Ivona Vojtášová.

Okrem projektu Zlatá prievidzská cesta obsahuje aplikácia v rámci kompletného menu ďalších takmer 30 bodov záujmu z oblasti zaujímavostí mesta Prievidza a okolia s uvedením telefonických kontaktov a možnosťou jednodotykového telefonovania, e-mailu, webových sídiel či otváracích hodín jednotlivých atraktivít, akými sú športoviská a športové areály, kultúrne zariadenia, kúpaliská, ubytovacie a stravovacie zariadenia a pod.

Mobilnú aplikáciu si môžu používatelia už v týchto dňoch bezplatne stiahnuť do svojich mobilných zariadení prostredníctvom internetovej služby Obchod Play, v prípade zariadení iOS (iPady a iPhone) prostredníctvom služby App Store. Názov aplikácie je Turistický sprievodca mesto Prievidza. Výhodou aplikácie je jej fungovanie v off-line režime, teda po jej stiahnutí ju možno používať bez internetového pripojenia. Aplikácia v súčasnosti ponúka všetky texty v slovenskom a anglickom jazyku, do budúcnosti je možné aktualizovať ju aj v iných jazykových mutáciách.


Info servis

Blížiace sa podujatia

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri