Mladým športovcom odovzdal ceny Matej Tóth14. 11. 2017 16:10

Občianske združenie KALAZANS získalo 1 500 eur z Ministerstva obrany SR na realizáciu projektu s názvom Mladá armáda uchováva kultúrne dedičstvo. Plánované projektové aktivity tvoria športový deň  s besedou a výstava návrhov oblečenia pre slovenskú olympijskú výpravu a návrhov vojenských uniforiem.

Športový deň pre žiakov 2. stupňa ZŠ a nižšieho gymnázia piaristickej školy sa uskutočnil 27. októbra 2017 v telocvični Piaristickej spojenej školy F. Hanáka v Prievidzi. Ceny víťazkám v štafetách a víťazom vo floorbalovom turnaji slávnostne odovzdal vzácny hosť, Matej Tóth, olympijský víťaz  z Ria de Janeiro 2016, ktorý je členom vojenského športového centra Dukla Banská Bystrica. Centrum už 50 rokov zabezpečuje prípravu štátnej športovej reprezentácie Slovenskej republiky v podmienkach rezortu ministerstva obrany.

Stretnutie so skromným a zároveň mimoriadne charizmatickým atlétom pokračovalo besedou.  Počas besedy olympionik predstavil svoj denný program, v ktorom si okrem tréningu a povinností vyhradzuje čas i na starostlivosť o rodinu. Pútavo rozprával o športových začiatkoch ešte na základnej škole a ako sa postupne jeho sen o profesionálnom športovaní, účasti na olympiáde a členstve v športovom tíme Dukly splnil vďaka podpore rodiny a disciplinovanosti.  „Šport je síce krásny, naučil ma prekonávať prekážky, ale aj napriek tomu v jeden deň športovec ste a na druhý sa môžete zraniť a celá športová kariéra ide preč. A tak po základnej škole som hneď nastúpil na gymnázium a z gymnázia rovno na vysokú školu. Vlastne už v priebehu štúdia som sa stal profesionálnym vojakom a štúdium žurnalistiky som dokončil diaľkovo, “ zhrnul zladenie školy a športu.

Na otázku, či je veriaci, odpovedal bez zaváhania áno. Vyznal, že sa za vieru nehanbí a spolu s manželkou vo viere vychovávajú i svoje deti. „Bohu vďačím za všetko. Nežijem však v ilúzii, že týždeň pred olympiádou budem chodiť do kostola a to mi bude stačiť a nemusím sa na to pripravovať a trénovať. Vďaka Bohu máme vytvorené príležitosti,“  povzbudil na záver nádejných budúcich športovcov.

Športový deň a besedu v spolupráci s KALAZANS o. z. škola realizovala s finančnou podporou Ministerstva obrany Slovenskej republiky v rámci dotačného programu.

Druhá aktivita, výstava návrhov oblečenia, je plánovaná koncom novembra 2017, opäť v priestoroch Piaristickej spojenej školy F. Hanáka v Prievidzi.

Za obsah tohto dokumentu je výlučne zodpovedné o. z. KALAZANS – Združenie detí a mládeže


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri