Mladí reportéri Gymnázia V.B. Nedožerského opäť úspešníLorem ipsum dolor sit amet 15. 6. 2015 12:52

V dňoch 3. - 5. júna 2015 sa Banská Štiavnica zmenila na miesto, kde sa stretli Mladí reportéri pre životné prostredie. Kvalifikovaní odborníci pripravovali "mladých reportérov" pre novinársku prax.

Ukázali im, ako efektívne pracovať v tíme i samostatne. Uviedli ich do tajov pútavého písania, naučili, ako profesionálne spracovávať fotografie a videá, pripravovať zaujímavé reportáže.

Lektorka Eva Mišovicová poskytla  mladým tvorcom, množstvo cenných rád pre písanie článkov a reportáží. O zlepšenie našich znalostí a praktických zručností v oblasti tvorby videa sa postaral Marek Janičík. Lektorom foto-workshopu bol Juraj Rizman, riaditeľ Greenpeace Slovensko. Mladí reportéri mali príležitosť vyskúšať si reportérsku prácu priamo v teréne. Ich úlohou bolo vzájomnou spoluprácou v skupinkách poukázať na rôzne environmentálne problémy Banskej Štiavnice a pokúsiť sa navrhnúť ich riešenie.

Vrámci workshopu sa uskutočnilo aj dlhoočakávané oceňovanie úspešných mladých reportérov, ktorí získali víťazné priečky v súťaži LITTER LESS a v súťaži Mladých reportérov.Gymnázium Vavrinca Benedikta Nedožerského získalo cenu Zelenej školy v kategórií Fotopríbeh. Každý ocenený získal nielen peknú vecnú cenu, ale tiež pocit zadosťučinenia za snahu a vynaloženú námahu. Navyše, všetkých nás hrial dobrý pocit, pretože naša práca sa venovala zmysluplnej téme - zlepšeniu kvality nášho životného prostredia. V závere oceňovania čakalo na nás ešte jedno milé prekvapenie. Dostali sme možnosť "vyspovedať" známeho fotografa Tomáša Halásza. Miestnosť, v ktorej prebiehal videorozhovor prostredníctvom aplikácie Skype, sa ihneď zaplnila vzrušením a množstvo otázok nedalo na seba dlho čakať.

K tomu pribudlo ešte jedno prekvapenie. Pri príležitosti Svetového dňa životného prostredia 5. júna vyhlásila kancelária programu Mladí reportéri pre životné prostredie výsledky medzinárodnej súťaže, do ktorej sa zapojilo 24 krajín z celého sveta. Slovensko získalo jedno prvé a jedno druhé miesto v kategórii FOTOgRAFIA a spolu s Marokom a USA sa zaradilo medzi tri najúspešnejšie krajiny v súťaži. Prvé miesto patrilo našej Silvií Vandžúrovej ( 1.F).

Súťaž Mladí reportéri pre životné prostredie je určená mladým enviro-žurnalistom vo veku od 11-21 rokov, ktorí súťažia v troch kategóriách: článok (max. 1000 slov), fotografia alebo foto-príbeh (max. 12 fotografií) a video (max. 3 minúty) a v troch vekových skupinách (11-14; 15-18; and 19-21). Mladí reportéri skúmajú environmentálne témy vo svojom regióne, komunikujú so všetkými dotknutými subjektmi a svoje zistenia a návrhy riešení prezentujú širokej verejnosti v regionálnych médiách a na sociálnych sieťach.

Z celkového počtu 3 910 príspevkov prihlásených v roku 2015 do súťaže na národnej úrovni , do medzinárodného kola postúpilo 120 príspevkov. O víťazoch rozhodla medzinárodná porota zložená zo zástupcov medzinárodných environmentálnych organizácií (napr. UNEP a UNESCO), profesionálnych žurnalistov a Nadácie Wrigley. Ocenila celkom 21 reportérskych prác, z toho sedem článkov, šesť fotografií a osem videí.

Autorky: PaedDr. Oľga Kurbelová, Mgr. Jana Mečiarová


Info servis

Blížiace sa podujatia

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri