Mladí pre Prievidzu 2018Lorem ipsum dolor sit amet 15. 6. 2018 09:49

Aj tento rok sa žiaci stredných a základných škôl rozhodli uskutočniť druhý ročník Týždňa dobrovoľníctva “Mladí pre Prievidzu“ a tým ukázať, že aj im na ich meste záleží a chcú prispieť k tomu, aby bolo krajšie a život v ňom lepší. Tento rok sa do týždňa dobrovoľníctva zapojili aj seniori a firemní dobrovoľníci.

Spolu uskutočnili 38 aktivít, do ktorých sa zapojilo 1 044 ľudí, ktorí spolu odpracovali 2 254 hodín. Do aktivít sa zapojilo všetkých 6 stredných škôl ktoré sú v našom meste a ich žiacke školské rady:
Gymnázium V.B.N. Prievidza, Obchodná akadémia Prievidza, SOŠ T. Vansovej č.32, 971 01 Prievidza, SOŠ Nábr. J. Kalinčiaka 4, Prievidza, Súkromná SOŠ CA&TS, Piaristická spojená škola F. Hanáka v Prievidzi
6 základných škôl:
ZŠ, Ulica energetikov 242/39, Prievidza, ZŠ Mariánska ulica 554/19, Prievidza, ZŠ s MŠ Malonecpalská ulica 206/37, Prievidza, ZŠ s MŠ, Ulica P. Dobšinského 746/5, Prievidza, ZŠ Ulica P. J. Šafárika 3, Prievidza, ZŠ Ulica Rastislavova 416/4, 971 01 Prievidza
10 mládežníckych organizácií:
Fórum detí a mládeže mesta Prievidza, Zelený bicykel, CVČ Prievidza, Klub netradičných športov Pampúch, Mládež SČK územný spolok Prievidza, Slovenský skauting 14. zbor Prievidza, Úsmevy pre deti, Ultimate Frisbee team Baník Lasky, Hajcman o.z., Mladí dobrovoľníci CVČ Prievidza seniori z Denného centra Sever
5 firiem- firemní dobrovoľníci:
Brose Prievidza, spol. s r.o., Stredoslovenská energetika - pobočka Prievidza, Nestlé Slovensko s.r.o., CURADEN Slovakia s.r.o., Atos IT Slovakia s.r.o.

Od soboty 2.6. do nedele 10.6. čistili verejné priestranstvá od odpadu, upratovali a rekonštruovali školské areály, opravovali športoviská, učili sa prvú pomoc, organizovali kultúrne podujatia, navštívili dôchodcov, zbierali hračky pre choré deti, skrášľovali a čistili okolie komunitného centra na Ciglianskej ceste, natierali ploty v CVČ i v MŠ D. Krmana, uskutočnili mapovanie cyklostojanov, pripravili divadelné predstavenia, rozhýbali deti pri rôznych športových aktivitách a navštívili Mladý parlament v partnerskom meste Jastrzębie-Zdrój.

Jedným z vrcholov Týždňa dobrovoľníctva bolo zábavno-športové podujatie „Mladí pre Prievidzu“, na Námestí slobody v Prievidzi. Podujatie slávnostne otvorili za organizátorov Alexandra Gaherová, poslanec MsZ a predseda Komisie športu, mládeže a voľnočasových aktivít Branislav Bucák. Pre deti sme pripravili rôzne zábavné súťaže a tvorivé dielničky. Súťaže pripravilo osem mládežníckych organizácií spolu so žiakmi stredných škôl. Tvorivé dielne pripravila Vladimíra Teslíková, ktorá nám pomohla aj s výzdobou pódia. Deti za svoje športové a umelecké výkony získavali pečiatky, ktoré mohli vymeniť za sladkú odmenu, ktorú nám sponzorsky zabezpečila firma Brose Prievidza, spol. s r.o. Súčasne prebiehal aj florbalový turnaj, ktorého sa zúčastnili tímy so stredných škôl mesta. O dobrú náladu sa postarali tanečné skupiny Xoana, Fantastik Elko a nadaní mladí speváci a speváčky. Podujatia sa zúčastnili aj deti zo školských klubov základných škôl mesta.

Počas týždňa dobrovoľníctva sa v dňoch 8.-9.6. sedemčlenná delegácia členov Fóra detí a mládeže mesta Prievidza stretla s mladými ľuďmi v partnerskom meste Jastrzębie-Zdrój. Cieľom návštevy bolo navzájom sa spoznať, vymeniť si skúsenosti a dohodnúť ďalšiu spoluprácu. Počas dvoch dní nás privítali na radnici, porozprávali sme sa s primátorkou mesta, predstavili nám činnosť svojho parlamentu a ukázali nám svoje mesto. Veľa času sme venovali vzájomnému spoznávaniu a návrhom ďalšej vzájomnej spolupráce. Dohodli sme sa, že pripravíme podobné stretnutie na jeseň v Prievidzi.

 Na druhý deň sme sa zúčastnili volejbalového turnaja a pomohli sme mladým Poliakom s prípravou aktivít pre deti, ktoré organizovali v rámci Mestských dní. Pomáhali sme so stavaním stanov, nosením materiálu a výzdobou. O štvrtej hodine sme pozdravili sprievod, v ktorom bola aj p. primátorka mesta Prievidza K. Macháčková, ktorá prišla spolu s partnerským mestom osláviť ich sviatok. Po návrate domov sme sa ešte v nedeľu zúčastnili poslednej dobrovoľníckej aktivity v Lesoparku Prievidza, kde mladí čistili okolie vyhliadkovej veže.

Okrem týchto výsledkov projekt mal veľký význam pri prehlbovaní spolupráce rôznych aktérov mládežníckej politiky a dobrovoľníctva v našom meste, pri propagácii dobrovoľníctva medzi mládežou i širokou verejnosťou, v oblasti medziľudských vzťahov, pri rozvoji organizačných zručností, športu, kultúry, zdravia, aktívneho odpočinku a ochrany životného prostredia. 
Prvotná myšlienka uskutočniť týždeň dobrovoľníctva vzišla práve od mladých ľudí, ktorí sa zapojili do prípravy, realizácie aj zhodnotenia aktivity. Organizačný tím tvorili predsedovia žiackych školských rád (ŽŠR) SŠ.

Hlavným organizátorom bolo Fórum detí a mládeže mesta Prievidza a ŽŠR SŠ. S organizačným zabezpečením nám pomohlo CVČ Prievidza a sponzorsky mesto Prievidza, firma Brose Prievidza, spol. s r. o. a  dopravca p. Vician.

Ďakujeme všetkým dobrovoľníkom a podporovateľom. Dúfame, že sa nám podarí podobnú aktivitu uskutočniť aj v budúcnosti.


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri