Mladí ochranári čistili LesoparkLorem ipsum dolor sit amet 4. 5. 2011 09:08

Aktivisti z občianskeho združenia Mladý ochranár prírody Prievidza pomohli poslednú aprílovú sobotu nášmu Lesoparku opäť zdravšie dýchať. Počas doobedia z neho dobrovoľníci vyniesli 50 vriec odpadu a túto ekologickú aktivitu dokázali spojiť aj s príjemným edukačno – zábavným programom pre deti.

Mladý ochranár prírody Prievidza nadviazal na minuloročné aktivity čistenia Lesoparku na sídlisku Kopanice a opäť v spolupráci s mestom Prievidza zrealizoval projekt Čistenie Lesoparku.

Tento rok sa zúčastnilo aktivity približne 50 dospelých a 40 detí, čo predstavovalo nárast oproti minulosti. Znepokojujúcejší nárast však predstavoval vyzbieraný odpad, ktorý odviezla spoločnosť TEZAS, s.r.o.,  v päťdesiatich vreciach. Našli sa aj staré stoličky, bicykel, či nefunkčný počítač. Takýto odpad na lesné chodníky a prístupové cesty v Lesoparku určite nepatrí a preto Mladý ochranár prírody Prievidza spája čistenie lesoparku so zábavnými aj vzdelávacími aktivitami, ktoré majú cieľ budovať pozitívny vzťah mladých k prírode.

Pre deti bola pripravená sladká odmena, jazda na koníkoch a skákanie na trampolíne. Prežili tak so svojimi rodičmi a starými rodičmi príjemný deň v omnoho čistejšom Lesoparku. Jeho znečisťovanie je častým problémom a preto samotní obyvatelia aj mesto Prievidza, ktoré podujatie podporilo dotáciou 150 eur, vyjadrilo uznanie a vďaku nad aktivitami, ktoré pomáhajú zlepšovať život v našom meste.

Info servis

Blížiace sa podujatia

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri