Mimoriadne zasadnutie VVOI - financovanie chodníkov a miestnych komunikácií10. 6. 2019 09:04

mimoriadne zasadnutie VVO č. I na deň 13. 6. 2019 o 8,00 hodine v zasadacej miestnosti  MsÚ – v budove B.
Témou je financovanie chodníkov a miestnych komunikácií.


Info servis

Blížiace sa podujatia

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri