Mimoriadne zasadnutie k zmene a doplnkom č. 2 ÚP zóny Necpaly10. 5. 2019 09:40

Výbor volebného obvodu č.1 Staré mesto, Žabník,  Necpaly, pozýva na stretnutie poslancov s občanmi v stredu, 15. mája 2019 o 16.00 hod. do kultúrneho domu v Necpaloch.

Cieľom stretnutia je predstaviť víziu a prijať podnety a pripomienky k začatiu obstarávania územnoplánovacej dokumentácie „Zmeny a doplnky č.2 Územného plánu zóny Necpaly"

Poslanci za VVO č.1


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri