Mimoriadne otváracie hodiny na cintoríne v Prievidzi ZRUŠENÉ27. 10. 2020 13:00

TSMPD, s.r.o., Správa cintorínov v k. ú. Prievidza oznamuje verejnosti, že z dôvodu mimoriadnej  situácie v súvislosti s pandémiou COVID – 19 RUŠÍ mimoriadne otváracie hodiny v predajni pohrebnej služby a mimoriadne otváracie hodiny na cintoríne na Mariánskej ulici počas jesenných sviatkov Všetkých svätých a Pamiatky zosnulých.

Predajňa pohrebnej služby je pre verejnosť prístupná len v pracovných dňoch od 7.30 do 16.00, počas ktorých sa vybavujú pohrebné obrady. Pohrebné obrady sa konajú v pracovných dňoch v čase 12.00, 13.30 a 15.00 a v prípade potreby aj o 10.30 h.
 
NON STOP SLUŽBA na prevoz zomrelých z miesta bydliska, resp. z miesta úmrtia na tel. čísle 0910 500 990 je k dispozícii 24 hodín denne.

Informácie o hrobových miestach a otváracích hodinách poskytnú zamestnanci Pohrebnej služby záujemcom aj na telefónnych číslach 046/541 34 13 a 0911 042 518.


Info servis

Blížiace sa podujatia

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri