Mimoriadne núdzové opatrenia AMO9. 8. 2021 15:12

Regionálna veterinárna a potravinová správa Prievidza (ďalej RVPS Prievidza) informuje o mimoriadnych núdzových opatreniach.

Mimoriadne núdzové opatrenia č.j. 7885/2021-100 zo dňa 2.8.2021 vydané ústredným riaditeľom Štátnej veterinárnej a potravinovej správy Slovenskej republiky v súvislosti so zabránením šírenia nákazy africký mor ošípaných (AMO)
Ku dnešnému dňu je RVPS Prievidza tzv. „free zóna“.

Žiadame najmä užívateľov poľovných revírov, chovateľov ošípaných, spracovateľov mäsa o ich naštudovanie a dôsledné dodržiavanie. Veľmi dôležitá je prevencia zabránenia výskytu AMO v našom regióne, nakoľko toto ochorenie sa vyznačuje vysokou morbiditou a mortalitou (85 – 100%) a spôsobuje rozsiahle hospodárske škody u diviačej zvery a najmä v chovoch ošípaných.

Podrobné informácie sú dostupné aj na stránke Štátnej veterinárnej a potravinovej správy Slovenskej republiky


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri