Mikulášovi Mišíkovi udelia In memoriam Čestné občianstvo mesta Prievidza9. 8. 2017 13:54

Kňaz, historik a publicista, ktorého 110. výročie narodenia si tento rok pripomíname, zanechal rodnej Prievidzi významné diela.

V januári tohto roka poslanci Mestského zastupiteľstva v Prievidzi schválili podľa § 24 Štatútu mesta Čestné občianstvo In memoriam významnému kňazovi, historikovi a publicistovi Mikulášovi Mišíkovi. Významné ocenenie mu udelili za vysoké morálne hodnoty a ľudskosť a  celoživotné vedecké a objavné diela venované svojmu rodisku – Prievidzi a všetkým Prievidžanom.

Oficiálne bude In memoriam odovzdané Čestné občianstvo mesta Prievidza Mikulášovi Mišíkovi pri príležitosti 110. výročia narodenia tejto významnej osobnosti počas Prievidzskej púte k Nanebovzatej Panne Márii na Mariánskom vŕšku, ktorá je súčasťou Prievidzských hodov. Slávnosť sa uskutoční v sobotu 12. augusta po svätej omši, ktorá začne o 18. hodine na Mariánskom vŕšku.

Mikuláš Mišík sa narodil  v Prievidzi 25. novembra  1907.  Bol rímskokatolícky kňaz, historik a publicista. Vyštudoval teológiu, pôsobil ako kaplán v Hronci, Novej Bani, Vrútkach a Zvolene, farárom bol v Šimonovanoch, Handlovej, Kláštore pod Znievom a vo Zvolene. V rokoch 1938 - 1945 bol kultúrnym referentom Spolku sv. Vojtecha v Trnave. Jeho záľubou, ktorej sa venoval na profesionálnej úrovni, bola história.

Dejiny rodnej Prievidze, napriek tomu, že tu žil iba krátke obdobie, ho vždy fascinovali. Ako mladý študent teológie ako prvý spracoval nesúrodý prievidzský mestský archív. Od roku 1928 ako prvý systematicky spracúval dejiny Prievidze, ktoré už v roku 1935 pripravil na vydanie. Neskôr sa sporadicky k svojmu rukopisu vracal, dopĺňal ho a aktualizoval. Pretože nevyhovoval komunistickému režimu, jeho dielo odmietali vydať. Prvá prievidzská monografia vyšla až v roku 1971. Vzápätí sa dostala na index a k čitateľom sa kniha dostala až v roku 1990. Napriek desaťročiam od jej vydania ostáva zásadným a neprekonaným dielom. Prievidzi a hornej Nitre venoval  Mikuláš Mišík aj desiatky objavných a výskumných článkov a kratších štúdií. Na sklonku života bol menovaný za čestného kanonika. Na odpočinok sa vrátil do Prievidze. Zomrel  29. decembra 1981 a je pochovaný v Prievidzi.

Mikuláš Mišík má v Prievidzi pamätnú tabuľu, umiestnená je na budove farského úradu na Mariánskej ulici. V roku 2007, počas osláv stého narodenia Mikuláša Mišíka, ju odhalil a posvätil vtedajší banskobystrický biskup Rudolf Baláž. Osobne sa s Mišíkom poznal a ako mladý kňaz si ho vážil pre jeho otvorenosť a priateľský prístup.

V Prievidzi je po Mikulášovi Mišíkovi pomenovaná jedna z ulíc v centre mesta a meno výnimočného kňaza, historika a publicistu má vo svojom názve aj Mestská knižnica Mikuláša Mišíka, ktorá patrí pod Kultúrne a spoločenské stredisko v Prievidzi.

Čestné občianstvo mesta Prievidza je udeľované osobám, ktoré sa zvlášť významným spôsobom zaslúžili o rozvoj mesta Prievidza a jeho obyvateľov alebo obohatili ľudské poznanie vynikajúcimi tvorivými výkonmi, či šírili dobré meno mesta vo svete. Na návrh primátora, poslanca alebo skupiny poslancov čestné občianstvo udeľuje, mestské zastupiteľstvo. Udelenie čestného občianstva pre Mikuláša Mišíka navrhol poslanec Michal Dobiaš a prevezme ho príbuzná oceneného pani Eva Chylová.

Foto: Miestny odbor Matice slovenskej v Prievidzi


Info servis

Blížiace sa podujatia

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri