Meteorologická a hydrologická výstraha pre okres Prievidza17. 5. 2021 16:11

Pre okres Prievidza bola vydaná hydrologická výstraha 3. stupňa pre povodeň z trvalého dažďa a meteorologická výstraha 2. stupňa upozorňujúca na výskyt intenzívneho dažďa s úhrnom zrážok 15 - 35 mm.

Hydrologická výstraha pre okres Prievidza

Slovenský hydrometeorologický ústav vydal pre okres Prievidza výstrahu 3. stupňa pre povodeň z trvalého dažďa, ktorá trvá do 18. mája 2021, do 9:00.

Vzhľadom na spadnutý a na očakávaný trvalý dážď je predpoklad vzostupu vodných hladín na tokoch, s dosiahnutím a prekročením vodných stavov zodpovedajúcich stupňom povodňovej aktivity. Vývoj hydrologickej situácie bude priebežne aktualizovaný 17. mája 2021 o 18:00.

Meteorologická výstraha pre okres Prievidza

Slovenský hydrometeorologický ústav vydal pre okres Prievidza výstrahu 2. stupňa pre okres Prievidza, ktorá platí do 18.5.2021, 00:00. Výstraha upozorňuje na dážď. Očakáva sa výskyt intenzívneho dažďa s úhrnom zrážok 15 - 35 mm.

Vzhľadom na predchádajúce zrážky a nasýtenosť povodí predstavuje tento úhrn zvýšené nebezpečenstvo pre ľudské aktivity. Predpokladaný úhrn a intenzita zrážok sú v danej ročnej dobe a oblasti nadpriemerné a pravdepodobnosť spôsobenia škôd je vysoká.

Aktuálne informácie o vydaných výstrahách nájdete na www.shmu.sk.


Info servis

Blížiace sa podujatia

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri