Mestský úrad otvorený v máji aj počas sobôt2. 5. 2014 12:27

Pre lepší komfort obyvateľov mesta rozširuje mesto úradné hodiny v pokladni na mestskom úrade počas sobôt v období od 3. mája do 31. mája 2014 v čase od 8.00 h do 12.00 h.


Dôvodom rozšírenia úradných hodín je vybavovanie agendy daní a poplatkov po doručení rozhodnutí. Počas sobôt bude verejnosti sprístupnená pokladňa mestského úradu a miesto prvého kontaktu (poskytnutie informácie), kde bude môcť daňovník zaplatiť daň z nehnuteľnosti, daň za psa a poplatok za komunálny odpad.

Platby daní a poplatku prijíma pokladňa prostredníctvom čiarového kódu vyznačeného na rozhodnutí, preto je nevyhnutné, aby daňovníci predložili mestom doručené rozhodnutie o vyrubení dane z nehnuteľnosti, dane za psa, resp. poplatku za komunálny odpad.

Mestský úrad už tradične rozširuje úradné hodiny počas obdobia platenia daní a poplatku, čím vychádza mesto v ústrety predovšetkým zamestnaným ľuďom a tým, ktorí nemajú dostatok času počas pracovného týždňa.


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri