Mestský úrad otvorený aj počas sobôt6. 4. 2017 09:31

Pre lepší komfort obyvateľov mesta rozširuje mesto úradné hodiny v pokladni na mestskom úrade počas sobôt v období od 29. apríla do 27. mája 2017 v čase od 8:00 do 12:00.

Dôvodom rozšírenia úradných hodín je zjednodušenie možnosti úhrady miestnych daní a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady po doručení rozhodnutí. Rozhodnutia sa budú doručovať zamestnancami mesta priamo do domácnosti v období od 7. apríla do 28. apríla 2017.

Mestský úrad rozširuje úradné hodiny aj na sobotu počas obdobia platenia miestnych daní a poplatkov pravidelne. Mesto Prievidza tým vychádza v ústrety predovšetkým zamestnaným obyvateľom mesta a tým, ktorí nemajú dostatok času počas pracovného týždňa. Počas sobôt bude verejnosti sprístupnená pokladňa mestského úradu, kde bude môcť daňovník zaplatiť daň z nehnuteľnosti, daň za psa a poplatok za komunálny odpad.

Platby daní a poplatku prijíma pokladňa prostredníctvom čiarového kódu vyznačeného na rozhodnutí, preto je nevyhnutné, aby daňovníci predložili v pokladni mestom doručené rozhodnutie o vyrubení dane z nehnuteľnosti, dane za psa, resp. poplatku za komunálny odpad.

Úradné hodiny pokladne na MsÚ:
Pondelok  od 7:30 do 15:00
Utorok     od 7:30 do 15:00
Streda     od 7:30 do 16:00
Štvrtok    od 7:30 do 15:00
Piatok      od 7:30 do 12:00
Sobota     od 8:00 do 12:00 (v období od 29.apríla do 27.mája)

Žiadame verejnosť, aby dodržiavala otváracie hodiny na mestskom úrade. Mimo pracovných hodín pokladne nebudú obyvatelia vybavení.


Info servis

Blížiace sa podujatia

Kalendár podujatí

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri