Mestský úrad otvorený aj počas sobôt6. 4. 2017 09:31

Pre lepší komfort obyvateľov mesta rozširuje mesto úradné hodiny v pokladni na mestskom úrade počas sobôt v období od 29. apríla do 27. mája 2017 v čase od 8:00 do 12:00.

Dôvodom rozšírenia úradných hodín je zjednodušenie možnosti úhrady miestnych daní a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady po doručení rozhodnutí. Rozhodnutia sa budú doručovať zamestnancami mesta priamo do domácnosti v období od 7. apríla do 28. apríla 2017.

Mestský úrad rozširuje úradné hodiny aj na sobotu počas obdobia platenia miestnych daní a poplatkov pravidelne. Mesto Prievidza tým vychádza v ústrety predovšetkým zamestnaným obyvateľom mesta a tým, ktorí nemajú dostatok času počas pracovného týždňa. Počas sobôt bude verejnosti sprístupnená pokladňa mestského úradu, kde bude môcť daňovník zaplatiť daň z nehnuteľnosti, daň za psa a poplatok za komunálny odpad.

Platby daní a poplatku prijíma pokladňa prostredníctvom čiarového kódu vyznačeného na rozhodnutí, preto je nevyhnutné, aby daňovníci predložili v pokladni mestom doručené rozhodnutie o vyrubení dane z nehnuteľnosti, dane za psa, resp. poplatku za komunálny odpad.

Úradné hodiny pokladne na MsÚ:
Pondelok  od 7:30 do 15:00
Utorok     od 7:30 do 15:00
Streda     od 7:30 do 16:00
Štvrtok    od 7:30 do 15:00
Piatok      od 7:30 do 12:00
Sobota     od 8:00 do 12:00 (v období od 29.apríla do 27.mája)

Žiadame verejnosť, aby dodržiavala otváracie hodiny na mestskom úrade. Mimo pracovných hodín pokladne nebudú obyvatelia vybavení.


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri