Mestský úrad otvorený aj počas sobôt1. 4. 2015 16:01

Pre lepší komfort obyvateľov mesta rozširuje mesto úradné hodiny v pokladni na mestskom úrade počas sobôt v období od 25.apríla do 31. mája 2015 v čase od 8.00 h do 11.30 h.

Dôvodom rozšírenia úradných hodín je možnosť platenia miestnych daní a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady po doručení rozhodnutí. Rozhodnutia sa budú doručovať zamestnancami mesta priamo do domácnosti v období od 10.apríla do 26.apríla 2015.

Mestský úrad už tradične rozširuje úradné hodiny aj na sobotu počas obdobia platenia miestnych daní a poplatkov, čím vychádza mesto v ústrety predovšetkým zamestnaným obyvateľom mesta a tým, ktorí nemajú dostatok času počas pracovného týždňa. Počas sobôt bude verejnosti sprístupnená pokladňa mestského úradu a miesto prvého kontaktu (poskytnutie informácie), kde bude môcť daňovník zaplatiť daň z nehnuteľnosti, daň za psa a poplatok za komunálny odpad.

Platby daní a poplatku prijíma pokladňa prostredníctvom čiarového kódu vyznačeného na rozhodnutí, preto je nevyhnutné, aby daňovníci predložili v pokladni mestom doručené rozhodnutie o vyrubení dane z nehnuteľnosti, dane za psa, resp. poplatku za komunálny odpad.

Úradné hodiny pokladne na MsÚ
Po       - od 7.30 h     do 15.00 h
Ut        - od 7.30 h     do 15.00 h
St        - od 7.30 h     do 16.00 h
Štv       - od 7.30 h     do 15.00 h
Pia       - od 7.30 h     do 12.00 h
So       - od 8.00 h     do 11.30 h  (v období od 25.apríla do 31.mája)

Žiadame verejnosť, aby dodržovala otváracie hodiny na MsÚ. Mimo pracovných hodín pokladne nebudú obyvatelia vybavení.


Info servis

Blížiace sa podujatia

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri