Mestský úrad otvorený aj počas sobôt1. 4. 2015 16:01

Pre lepší komfort obyvateľov mesta rozširuje mesto úradné hodiny v pokladni na mestskom úrade počas sobôt v období od 25.apríla do 31. mája 2015 v čase od 8.00 h do 11.30 h.

Dôvodom rozšírenia úradných hodín je možnosť platenia miestnych daní a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady po doručení rozhodnutí. Rozhodnutia sa budú doručovať zamestnancami mesta priamo do domácnosti v období od 10.apríla do 26.apríla 2015.

Mestský úrad už tradične rozširuje úradné hodiny aj na sobotu počas obdobia platenia miestnych daní a poplatkov, čím vychádza mesto v ústrety predovšetkým zamestnaným obyvateľom mesta a tým, ktorí nemajú dostatok času počas pracovného týždňa. Počas sobôt bude verejnosti sprístupnená pokladňa mestského úradu a miesto prvého kontaktu (poskytnutie informácie), kde bude môcť daňovník zaplatiť daň z nehnuteľnosti, daň za psa a poplatok za komunálny odpad.

Platby daní a poplatku prijíma pokladňa prostredníctvom čiarového kódu vyznačeného na rozhodnutí, preto je nevyhnutné, aby daňovníci predložili v pokladni mestom doručené rozhodnutie o vyrubení dane z nehnuteľnosti, dane za psa, resp. poplatku za komunálny odpad.

Úradné hodiny pokladne na MsÚ
Po       - od 7.30 h     do 15.00 h
Ut        - od 7.30 h     do 15.00 h
St        - od 7.30 h     do 16.00 h
Štv       - od 7.30 h     do 15.00 h
Pia       - od 7.30 h     do 12.00 h
So       - od 8.00 h     do 11.30 h  (v období od 25.apríla do 31.mája)

Žiadame verejnosť, aby dodržovala otváracie hodiny na MsÚ. Mimo pracovných hodín pokladne nebudú obyvatelia vybavení.


Info servis

Blížiace sa podujatia

Kalendár podujatí

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri