Mestský úrad otvorený aj počas sobôt16. 4. 2013 13:53

Pre lepší komfort obyvateľov mesta rozširuje  mesto úradné hodiny na mestskom úrade. Pokladňa na mestskom úrade bude v období od  20. apríla  do 25. mája  2013 otvorená aj počas sobôt v čase od 8.00 h do 12.00 h.

Dôvodom rozšírenia pracovných hodín na niektorých oddeleniach mestského úradu je vybavovanie agendy v oblasti daňových výmerov. Počas sobôt bude verejnosti sprístupnená pokladňa mestského úradu (miesto prvého kontaktu), kde bude  môcť platiteľ dane zaplatiť:
- daň z nehnuteľnosti
- poplatok za komunálny odpad.

K vybaveniu platby v pokladni mesta  je nevyhnutné, aby obyvatelia a podnikatelia predložili mestom doručené rozhodnutie o vyrubení dane z nehnuteľnosti, resp. poplatku za komunálny odpad. Bez rozhodnutia o vyrubení dane nebude možné vyplatiť príslušné poplatky.


Mestský úrad už tradične rozširuje úradné hodiny počas obdobia vyplácania daňových výmerov, čím vychádza mesto v ústrety predovšetkým zamestnaným ľuďom a tým, ktorí nemajú dostatok času na vyplatenie daní počas pracovného týždňa. Prvé výmery platieb budú obyvateľom  doručované od štvrtka 12. apríla.


Info servis

Blížiace sa podujatia

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri