Mestský úrad otvorený aj počas sobôt16. 4. 2013 13:53

Pre lepší komfort obyvateľov mesta rozširuje  mesto úradné hodiny na mestskom úrade. Pokladňa na mestskom úrade bude v období od  20. apríla  do 25. mája  2013 otvorená aj počas sobôt v čase od 8.00 h do 12.00 h.

Dôvodom rozšírenia pracovných hodín na niektorých oddeleniach mestského úradu je vybavovanie agendy v oblasti daňových výmerov. Počas sobôt bude verejnosti sprístupnená pokladňa mestského úradu (miesto prvého kontaktu), kde bude  môcť platiteľ dane zaplatiť:
- daň z nehnuteľnosti
- poplatok za komunálny odpad.

K vybaveniu platby v pokladni mesta  je nevyhnutné, aby obyvatelia a podnikatelia predložili mestom doručené rozhodnutie o vyrubení dane z nehnuteľnosti, resp. poplatku za komunálny odpad. Bez rozhodnutia o vyrubení dane nebude možné vyplatiť príslušné poplatky.


Mestský úrad už tradične rozširuje úradné hodiny počas obdobia vyplácania daňových výmerov, čím vychádza mesto v ústrety predovšetkým zamestnaným ľuďom a tým, ktorí nemajú dostatok času na vyplatenie daní počas pracovného týždňa. Prvé výmery platieb budú obyvateľom  doručované od štvrtka 12. apríla.


Info servis

Blížiace sa podujatia

Kalendár podujatí

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri