Mestský jarný tábor 2019Lorem ipsum dolor sit amet 31. 1. 2019 15:56

Centrum voľného času Prievidza ponúka pre všetkých rodičov možnosť využiť Mestský jarný tábor na umiestnenie detí počas jarných prázdnin. Vyplnenú prihlášku je potrebné  odovzdať do 25.2.2019.

prihláška:


Info servis