Mestský denný jarný tábor „PRÁZDNINOVÉ VŠELIČO“Lorem ipsum dolor sit amet 31. 1. 2017 10:28

Blíži sa čas jarných prázdnin, počas ktorých Centrum voľného času Spektrum Prievidza pripravilo pre deti pestrý týždenný program plný hier a zábavy.

Príďte k nám a určite sa nudiť nebudete! Okrem plávania, návštevy kina, športových hier a súťaží, deti navštívia tvorivý ateliér, modelárske dielničky a fotodielňu. V nich sa pod vedením skúsených vedúcich oboznámia s tvorbou fotografie a leteckých modelov, so stavebnicou Merkur a s rôznymi výtvarnými technikami. Navštívite aj dedinku Vyšehradné, kde si pozriete Montyranč. V jeho jazdiarni si zajazdíte na koníkoch. Počas celodenného výletu do Vysokých Tatier navštívite Ľadový dóm na Hrebienku, Betlehem na Reinerovej chate, dozviete sa niečo o histórii a súčasnosti Tanap-u v múzeu v Tatranskej Lomnici. Určite Vás poteší aj jazda pozemnou lanovkou.

Cena týždenného denného táboru je 48 eur. Zahrňuje trikrát denne stravu, pitný režim, poistenie, cestovné náklady, vstupné, materiál a odborný pedagogický dozor. Vyplnenú prihlášku (www.cvcpd.sk) s poplatkom je potrebné doniesť a uhradiť do 22. 2. 2017, v dopoludňajších hodinách v kancelárii CVČ Spektrum a po 14.00 hod na vrátnici.
Výletu do Tatier sa môžu zúčastniť aj deti, mladí ľudia a rodičia, ktorí nebudú prihlásení do denného mestského tábora. Výška poplatku za celodenný výlet je 20 eur. Bližšie informácie sa dozviete na t. č. 046/543 24 70 alebo na cvcprievidza@gmail.com.

Neváhajte a čo najskôr sa prihláste, pretože počet miest v dennom tábore aj na výlet je obmedzený.

Prihláška: ico_doc_46


Info servis

Blížiace sa podujatia

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri