Mestskí policajti v MŠ6. 12. 2013 09:27

Materská škola má dať dieťaťu taký základ, aby malo po celý život potešenie zo vzdelávania.

21. novembra 2013 navštívili Materskú školu na Ulici A. Mišúta v Prievidzi príslušníci MsP v Prievidzi, koordinátor preventívnych činností MsP v Prievidzi kpt. Mgr. Vít Zajac a mestský policajt Roman Feješ ako psovod.

Deti sa počas besedy oboznámili s významom prečo máme políciu, s druhmi polície, s prácou mestského policajta ako s ich výstrojom a  výzbrojom. Najmä pre chlapcov bol neuveriteľný zážitok vidieť na vlastné oči skutočný obušok, pištoľ a putá. Reflexná vesta a terčík im boli známe, nakoľko aj malí škôlkari chodia na vychádzky v reflexných detských vestách a bez problémov vedeli zdôvodniť aj prečo.

Deti sa počas besedy naučili veľa užitočných rád ako zareagovať v mnohých situáciách, aby  nezabúdali, že na ulici ale i v doprave číhajú na ne rôzne nástrahy, aký môže byť nebezpečný kontakt s neznámymi zvieratami, ako sa správať na cestách, ako komunikovať s cudzími ľuďmi, ako si dávať pozor a chrániť si osobné veci i  svoje zdravie.

Na záver praktická ukážka služobnej kynológie bola pre deti úplne nezabudnuteľným zážitkom a najmä prekvapením, ako psík Niky môže tak neuveriteľne reagovať na všetky pokyny uja policajta Romana. „Ten psík je ale poslušný“, znelo z úst detí, ktoré sa s ním potom na pamiatku hrdinsky a nebojácne odfotili.

Deti sa ešte popoludní vďaka peknému  a milému prístupu oboch policajtov rozprávali  o svojich zážitkoch z tohto užitočného stretnutia, o  ktorom určite porozprávali nielen svojim rodičom. A my sa  tešíme, že sme opäť malým kamienkom za pomoci MsP v Prievidzi prispeli k ďalšiemu základu do života detí.


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri