Mestské zastupiteľstvo rokovalo prostredníctvom videokonferencie29. 4. 2020 14:11

PRIEVIDZA 29.apríl: Mestské zastupiteľstvo v Prievidzi rokovalo formou videokonferencie. Na programe zastupiteľstva boli predovšetkým zmeny rokovacích poriadkov orgánov mesta.

Hlavnou témou rokovania poslancov boli predovšetkým zmeny rokovacích poriadkov Mestského zastupiteľstva, Mestskej rady v Prievidzi, komisií Mestského zastupiteľstva v Prievidzi a Štatútu výborov volebných obvodov. Menili sa predovšetkým pravidlá, podmienky, spôsob prípravy a priebeh rokovaní orgánov mesta počas mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID 19. Po novom bude možné absolvovať rokovania MsZ aj prostredníctvom videokonferencie.

Ďalšími bodmi programu bol návrh spoločnosti SMMP, s.r.o., na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže a informácia o pripravovanom projekte s názvom "Vypracovanie účelového energetického auditu pre mestské budovy v meste Prievidza". Predmetom projektu je vypracovanie účelového energetického auditu za účelom posúdenia vhodnosti využitia garantovanej energetickej služby pre 18 mestských budov v meste. V prípade úspešnosti v projektovej výzve by mohli byť zrealizované viaceré opatrenia na úsporu energií ako napr. regulácia kúrenia, zateplenie objektov.

Rokovanie MsZ sa konalo bez fyzickej prítomnosti poslancov v rokovacej miestnosti zastupiteľstva. Zasadnutie bolo možné sledovať aj prostredníctvom online prenosu na YouTube kanáli mesta Prievidza.


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri