Mestské zásahy PrievidzaLorem ipsum dolor sit amet 10. 3. 2014 08:23

Žiadne mesto nemôže existovať bez občanov a už vôbec nie bez tých nespokojných. Práve ich názory a návrhy sa snaží využiť projekt Mestské zásahy Prievidza.

„Hlavnou ideou Mestských zásahov Prievidza je nájsť body, miesta a situácie v našom meste, ktoré nefungujú tak, ako by mali, alebo neprinášajú obyvateľom to, čo by prinášať mohli,“ hovorí iniciátor projektu Michal Dobiaš.

Podľa Dobiaša môžu v každom verejnom priestore priniesť aj malé zmeny veľký efekt. Stačí si vytvoriťna okolie a zaužívané stereotypy nový pohľad a verejným priestorom dať novú víziu. Veľa častí miest je dnes už nefunkčných a dizajnérske úmysly spred dvadsiatich rokov už nefungujú. Snahou projektu Mestské zásahy je preto veci zlepšovať a nebáť sa meniť ich význam, avšak s citom a osobným záujmom.

Cieľom projektu je priniesť nápady, ktoré sú reálne a dajú sa skôr či neskôr realizovať. Mali by byť inšpiráciou pre predstaviteľov mesta a jeho obyvateľov, aby neskončili len zabudnuté na stole ich tvorcov, ale aby sa vďaka nim mohli meniť veci k lepšiemu.

„Prievidza je dobré miesto pre život a jej budúcnosť môže ovplyvniť každý z nás,“ vyzýva ľudí MichalDobiaš. Do projektu sa môžu zapojiť architekti, záhradní architekti, umelci či iní odborníci, ale aj bežní obyvatelia. Každý totiž hľadá zanedbané alebo nefunkčné miesta a navrhuje pre ne nové a reálne riešenia alebo podoby.

Do projektu sa môže zapojiť ktokoľvek, avšak zaslané návrhy mestských zásahov by mali pozitívne vplývať na bezpečnosť a využitie verejného priestoru, pričom by mali reflektovať aspoň na jednu z piatich oblastí: bezbariérovosť, orientácia v priestore, identita a identifikácia s priestorom, tvorba verejnej zelene a ochrana prírody a krajiny.

Zapojiť sa však môžu aj tí, ktorí nenavrhnú nové riešenia pre nefunkčné miesta. Pomôcť môžu tak, že na ne upozornia a môžu sa stať inšpiráciou pre iných. Všetci obyvatelia tak môžu prispieť k realizácií Mestských zásahov.

Projekt spustil svoju výzvu na internetovej stránke www.mestskezasahy-pd.sk, kde uvádza všetky informácie o zasielaní návrhov. Tie je možné posielať do 22. apríla 2014, kedy si pripomíname Deň Zeme.
Myšlienka projektu „mestských zásahov“ vznikla v Bratislave v roku 2007. Matúš Vallo a Oliver Sadovský (Vallo Sadovsky Architects) predstavili svoj nápad občiansko-profesijnej iniciatívy a rozhodli sa nečakať na zadanie zvonku. Oslovili niekoľko svojich kolegov architektov, aby si vybrali určitú časť alebo miesto v širšom centre Bratislavy, ktoré je problematické, alebo ruší celkový vzhľad daného územia a sami navrhli jeho novú architektonickú podobu alebo úpravu. A to všetko bez nároku na honorár, len s vlastným záujmom.

Kontakt:
Mestské zásahy Prievidza
Michal Dobiaš
Web: www.mestskezasahy-pd.sk
E-mail:    info@mestskezasahy-pd.sk
Mobil: 0905 509 764

Projekt Mestské zásahy zastrešuje Spolu sme Prievidza:
Spolu sme Prievidza je slobodným združením občanov a priateľov mesta Prievidza. Naším cieľom je všestranná podpora aktivít a projektov, ktoré svojím obsahom prispievajú k rozvoju mesta Prievidza a k zlepšovaniu života občanov.Sme občianskym združením. Hlásime sa ku kultúrnym a ekologickým hodnotám, ku vzájomnej rovnosti a solidarite a k zásadám humanizmu, založeným na úcte, spolupráci a princípe partnerstva


Info servis

Blížiace sa podujatia

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri