Mestská polícia upozorňuje16. 10. 2020 09:17

Mestská polícia upozorňuje na aktuálne problémy.

Opäť pozor na neželaných návštevníkov
V poslednom čase opäť zaznamenávame prípady, kedy obyvatelia oznamujú prespávanie cudzích osôb na chodbách a v priestoroch bytových domov, preto upozorňujeme na tento problém a žiadame o opatrnosť. Zvýšený výskyt týchto prípadov súvisí s vlnou chladného počasia, kedy bezprístrešné osoby v domoch hľadajú útočisko a možnosť stráviť noc či časť dňa v teple. Vo väčšine prípadov ide o osoby, ktoré sú značne pod vplyvom alkoholu a preto nevyužívajú ubytovacie možnosti ponúkané mestom Prievidza alebo podnapité osoby, ktoré vzhľadom na svoj „stav“ nie sú schopné dopraviť sa do miesta bydliska alebo môže ísť o pokusy krádeže.

Zistenie výskytu podozrivého, páchnuceho a často nebezpečného indivídua na ceste k svojmu bytu určite nepatrí medzi príjemné zážitky. Nezriedka takíto návštevníci znečistia priestory domov či okolie svojimi výkalmi, zvratkami či inými telesnými tekutinami alebo sa dopúšťajú priestupkov proti majetku krádežami zariadenia domov alebo majetku obyvateľov. Preto mestská polícia Prievidza vyzýva k obozretnosti a ponúka niekoľko rád:

-používajte moderné a bezpečné systémy uzatvárania vchodových dverí,
-vchody bytových domov a spoločných priestorov zatvárajte aj počas dňa, nielen v nočných hodinách,
-skontrolujte uzavretie dverí samozatváracím zariadením, v zime nie vždy spoľahlivo účinkuje,
-všímajte si cudzie, podozrivé osoby vo vchode či okolí domu,
-žiadajte susedov, aby zatvárali vstupné dvere,
-bez overenia dôvodu vstupu nevpúšťajte do vchodu neznáme osoby,
-v prípade zistenia podozrivej osoby informujte Mestskú políciu.

Pozor! Pokiaľ chcete vchodové dvere bytového domu uzamykať, je potrebné zabezpečiť systém núdzového otvorenia zamknutých dverí zvnútra bez použitia kľúča v prípade mimoriadnej situácie, ako je napr. požiar alebo živelná pohroma. V opačnom prípade ide o porušenie zákona o požiarnej ochrane!

Byť videný je bezpečné
Jesenné sychravé počasie prinieslo aj zhoršenie viditeľnosti v cestnej premávke (ďalej CP). Tá sa znížila nielen ráno alebo večer, hustý dážď a vlhko prispieva k podobným problémom aj počas dňa. Preto opäť upozorňujeme na tento problém hlavne tých účastníkov CP, ktorí sú najviac ohrozenými skupinami.

Tou prvou sú najmä chodci. Aj pokiaľ sa pohybujete po chodníku, majte na sebe reflexné oblečenie alebo svietiace prvky. Na chodníku je menšia pravdepodobnosť kolízie s vozidlom, no berte do úvahy, že pokiaľ vás vodič vidí, môže prispôsobiť jazdu a neohrozí vás, prípadne neostrieka vodou z kaluže alebo blatom z cesty. Pokiaľ je to možné, využite na prechádzanie cez cestu vyznačený a osvetlený priechod pre chodcov. Pokiaľ máte reflexnú pásku v ruke, pred prechádzaním cez cestu ju môžete využiť na tzv. „očný kontakt“ s vodičom. Za tmy berte do úvahy, že ako osobu v tmavom oblečení a bez reflexných prvkov vás vodič na mokrej vozovke a na slabo osvetlenom mieste vidí iba v obmedzenej miere. Aj keď je jeho povinnosťou prispôsobiť jazdu situácii, v prípade kolízie sú následky jednoznačné.

Pokiaľ ste cyklisti a ani dážď vás neodradí od jazdy, používajte nepremokavé oblečenie, vybavte si bicykel blatníkmi a nešetrite na jeho osvetlení z zmysle platnej vyhlášky. Biele svetlo vpredu by malo zabezpečiť váš prehľad o ceste. Rôzne blikavé a stroboskopické efekty síce o vás dajú vedieť, no zároveň môžu nežiadúco vplývať na ostatných účastníkov CP. Samozrejme, červené svetlo vzadu by mali dopĺňať biele odrazky na kolesách pre vašu viditeľnosť zboku. Reflexné prvky na nohách pri šliapaní vytvárajú pohyblivý efekt, ktorý vodičovi napovie, že sa blíži k cyklistovi. Ak máte pásky aj na zápästí, ste viac viditeľní pri zmene smeru jazdy a upažení ruky.

K novým účastníkom CP patria aj jazdci na elekrických kolobežkách. Na ceste by teda mali byť rovnako viditeľní a osvetlenie kolobežky nepodceňovať. Aj ich konštrukcia umožňuje okrem bieleho a červeného svetla umiestnenie doplnkových reflexných prvkov, čo platí aj o jazdcovi.

Zvýšené nároky sú kladené aj na vodičov motorových vozidiel. V náročných podmienkach zhustenej premávky a zníženej viditeľnosti musia zachovať pevné nervy v kolónach, čakaní pri obchádzkach a za mokrým sklom vozidla vidieť a dávať pozor na chodcov, cyklistov a ďalších účastníkov cestnej premávky. Musia rátať s tým, že chodec stojaci na chodníku zrazu vkročí do cesty, cyklista náhle odbočí alebo postarší dôchodca pomaly prechádza po priechode. Ak ste pred zimou vymenili stieracie lišty, teraz svoju investíciu oceníte. Pomôže aj utretie skiel zvnútra pred jazdou, k čomu môžete využiť aj spolujazdcov. Bezpečný výhľad z vozidla totiž môže zachrániť život.

Každý by mal poznať základné pravidlá a povinnosti správania sa na ceste aj počas jazdy, no namieste je aj vzájomný rešpekt a ohľaduplnosť. Berme do úvahy, že mnohí vodiči sú občas chodcami, cyklisti tiež jazdia autom a všetci raz budeme dôchodcami. 

Mgr. Ľubomír Pomajbo - náčelník MsP Prievidza


Info servis

Blížiace sa podujatia

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri