Mestská polícia Prievidza prosí o súčinnosť7. 2. 2019 10:31

Mestská polícia Prievidza príjme počas roka niekoľko tisíc oznámení od obyvateľov mesta, z ktorých je viac ako 80% opodstatnených. Oznámenia obyvateľov nám okrem kamier alebo vlastných zistení výrazne pomáhajú riešiť a objasniť množstvo priestupkov alebo iných konaní.

Volanie na tiesňovú linku 159 je bezplatné, oznamovateľ môže vystupovať aj anonymne a jeho totožnosť v žiadnom prípade nezverejňujeme. Medzi najdôležitejšie kritériá oznámenia patrí jeho včasnosť a aktuálnosť. Pokiaľ volajúci popisuje konanie, ktoré práve prebieha, chystá sa alebo k nemu bezprostredne došlo, máme možnosť konať operatívne, zakročiť a prípadne  zabrániť vzniku väčšej ujmy alebo škody.


Túto možnosť strácame v prípade oznámení, vykonaných s časovým odstupom. Vidíte podozrivé správanie, psa na detskom ihrisku, auto parkujúce na tráve alebo bitku pred pohostinstvom? Ak nás o tom informujete po dvoch, troch hodinách alebo nasledujúci deň napríklad e-mailom, často strácame možnosť vec objasniť. V prípade poškodzovania majetku môže hliadka na mieste len zdokumentovať spôsobenú škodu, ktorej pôvodca je dávno preč. Je samozrejmé, že nie vždy je možné vykonať oznámenie okamžite, no pokiaľ sa to dá, výrazne tým pomôžete k objasneniu prípadu, zadržaniu alebo stotožneniu páchateľa priestupku a často aj k náhrade spôsobenej škody. 


Pripomíname, že tiesňová linka MsP Prievidza (159) je v prevádzke 24 hodín denne počas celého roka, no napríklad kontakt pomocou e-mailu je v sledovaní počas pracovných dní od 7.00 do 15.30. hod., pričom samozrejme tento kontakt nie je prioritne určený na oznamovanie aktuálnych udalostí.  

Sme si vedomí, že bez spolupráce s obyvateľmi a ich participácii na ochrane verejného poriadku a spoločného majetku by naše úsilie bolo omnoho ťažšie. Preto sa aj týmto spôsobom snažíme dať na vedomie, že budeme naďalej venovať pozornosť všetkým oznámeniam aj podnetom, ktoré dostaneme.

Mgr. Ľubomír Pomajbo                                                        
náčelník MsP PrievidzaInfo servis

Blížiace sa podujatia

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri