Mestská polícia chráni majetok občanov mesta a podnikateľovLorem ipsum dolor sit amet 23. 1. 2013 15:47

Mestská polícia v Prievidzi v poslednom období zaznamenáva  rastúci trend záujmu o stráženie podnikateľských objektov ako aj objektov súkromných osôb prostredníctvom prevádzkovaného pultu centrálnej ochrany.

Od mája 2011 Mestská polícia v Prievidzi ochraňuje majetok s využitím ústredne zabezpečujúcej signalizáciu tzv. pultu centrálnej ochrany. Aj keď prvotným zámerom bolo ochraňovať hlavne majetok mesta, v poslednej dobe na mestskú políciu prichádzajú konatelia rôznych súkromných spoločností, podnikatelia a ďalší záujemcovia, ktorí od nás žiadajú aby sme strážili aj ich objekty. Oceňujeme záujem o poskytovanú službu aj zo strany podnikateľov a občanov mesta Prievidza, ktorí sa s dôverou obracajú na mestskú políciu pri ochrane ich majetku. Majitelia objektov, ktoré už strážime, hodnotia naše služby ako veľmi profesionálne. V súčasnej dobe mestská polícia stráži 81 objektov mesta Prievidza, občanov a podnikateľov,“ uviedol náčelník mestskej polície Ľubomír Pomajbo.

Pri ochrane majetku mesta, občanov a iného majetku mestská polícia využíva aj monitorovací kamerový systém, vďaka ktorému dokáže reagovať aj na prípadné poškodzovanie majetku, znečisťovanie verejného priestranstva alebo inú protiprávnu činnosť. To, že dokáže mestská polícia veľmi promptne reagovať, dokazuje viacero úspešných zásahov. Napríklad zadržanie bankového lupiča, ktorého hliadka Mestskej polície Prievidza zadržala ihneď po čine pri úteku z banky.


Info servis

Blížiace sa podujatia

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri