Mestská plaváreň sa pripravuje na otvorenie21. 5. 2020 10:52

Od stredy 20. mája začala platiť štvrtá fáza uvoľňovania reštriktívnych opatrení. Opatrenia sa dotkli aj mestskej plavárne.

Pre vnútorné plavárne a športoviská platí od stredy 20. mája možnosť otvorenia pre športové kluby. Pre širokú verejnosť ostanú plaváreň ale aj ostatné športoviská zatvorené. V tejto súvislosti boli v priestoroch plavárne vydezinfikované vnútorné priestory plavárne. Na tento účel  Technické služby zakúpili multifunkčný parný čistiť určený aj na dezinfekciu. Cena prístroja bola 2040 eur.

Konkrétny termín otvorenia plavárne bude závisieť od rozhodnutia RÚVZ, ktorý zabezpečí vo štvrtok 21. mája odber vzorky vody z bazéna. Po vyhodnotení vzoriek bude definitívne rozhodnuté o sprístupnení plavárne. Otváracie hodiny a dĺžka prevádzky plavárne bude závisieť hlavne od požiadaviek plaveckého klubu.

Detské centrálne ihriská sú verejnosti sprístupnené

Po zabezpečení dezinfekcie sú verejnosti sprístupnené nasledovné centrálne detské ihriská:
1.    Sídlisko – Píly – Ul. Benického
2.    Sídlisko– Zapotôčky - Francisciho
3.    Sídlisko – Necpaly - Gazdovská
4.    Sídlisko – Sever - M. Gorkého
5.    Sídlisko – Dlhá ulica – sv. Cyrila a Metoda
6.    Sídlisko – Žabník – Športová ulica-Lidl
7.    Sídlisko – Píly - Riečna
8.    Sídlisko – Zapotôčky- Bukovčana
9.    Sídlisko – Zapotôčky – Bendíka - Dobšinského
10.  Sídlisko – Zapotôčky – Nové mesto – Žarnova

Na dezinfekciu ihrísk  bola použitá špeciálna certifikovaná látka, t.j. agresívne nepôsobí na povrch jednotlivých komponentov na detských ihriskách a zároveň nepredstavuje žiadne zdravotné riziko pre malé deti, ktoré prichádzajú do kontaktu s vydezinfikovaným povrchom.


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri