Mestská plaváreň dočasne uzavretá11. 7. 2014 09:23

Oznamujeme verejnosti, že mestská plaváreň bude pre verejnosť dočasne uzatvorená.

V dňoch od pondelka 21. do štvrtka  24. júla 2014 bude zatvorená krytá plaváreň v Prievidzi z dôvodu odstávky teplej vody. Dvere plavárne sa pre návštevníkov opäť otvoria dňa piatok 25. júla 2014.

Termíny prerušenia v dodávke tepla
Tak ako každý rok aj v tomto roku bude počas leta prerušená distribúcia teplej vody a dodávky tepla. Termín prerušenia dodávky tepla  je naplánovaný od 21.júla 7. 00 h  do 24. júla - 24 h. Keďže sa o prerušenie dodávky tepla zo strany Slovenských elektrární, a.s. závod Nováky, za účelom vykonania opráv, údržby a technických prehliadok, dodávka bude prerušená pre všetkých odberateľov odoberajúcich teplo z horúcovodu na území mesta Prievidza. Dodávka nebude prerušená  pre odberateľov tepla PTH, a.s. v tých častiach mesta, kde je dodávka zabezpečovaná z plynových kotolní, t.j. ul. Lúčna, Športová, Jesenského, A. Hlinku a Falešníka.


Info servis

Blížiace sa podujatia

Kalendár podujatí

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri