Mestská knižnica úspešná v ďalšom grante14. 4. 2021 14:15

Mestská knižnica Mikuláša Mišíka v KaSS v Prievidzi vďaka mimorozpočtovým zdrojom doplnila svoj knižničný fond.

Mestská knižnica Mikuláša Mišíka v KaSS v Prievidzi v roku 2020  prostredníctvom projektu “Dobré knihy pre všetkých“ rozšírila  knižničný fond o zaujímavé knižné novinky v hodnote 3 500,-€ Za financie získané z projektu, ktorý z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia bolo zakúpených 416 kníh rôzneho žánru pre všetky vekové kategórie používateľov(deti, mládež, dospelí čitatelia). Viac ako 20 percent všetkých zakúpených kníh  sú knihy vydané s podporou FPU. Hlavným cieľom projektu bolo uspokojiť požiadavky používateľov pravidelným doplňovaním knižničného fondu so širokým tematickým záberom a zároveň zvýšiť  návštevnosť knižnice.


Info servis

Blížiace sa podujatia

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri