Mestská knižnica M. Mišíka v KaSS v Prievidzi získala v roku 2019 dotáciuLorem ipsum dolor sit amet 4. 5. 2020 11:50

Mestská knižnica Mikuláša Mišíka v KaSS v Prievidzi  získala v roku 2019 dotáciu z Fondu na podporu umenia vo výške 1500 € na projekt „Akvizícia knižničného fondu“.

Z dotácie sa do knižnice zakúpilo 205 kníh (náučná literatúra pre deti a mládež, knihy pre dospelých, detské knihy). Viac ako 20% všetkých zakúpených kníh sú knihy vydané s podporou FPU.

Našim cieľom bolo obohatiť fond o zaujímavé a žiadané publikácie z aktuálnej ponuky knižného trhu. Týmto krokom sa usilujeme uspokojovať potreby našich čitateľov, ktorí vďaka novej ponuke budú môcť naďalej využívať naše služby. Nákup kníh podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia.


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri