Mesto zverejní neplatičov aj tento rok1. 3. 2013 09:19

Mesto Prievidza v súlade s § 52 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejní zoznamy daňových dlžníkov aj v roku 2013.

Zverejnení budú daňoví dlžníci  podľa stavu k 31.12.2012, u ktorých úhrnná výška daňových nedoplatkov presiahla:

- u právnickej osoby  1 600 €;
- u fyzickej osoby – podnikateľa  160 €;
- u fyzickej osoby 160 €.

Mesto  zverejnilo zoznamy neplatičov už v minulom roku. Po tom, čo sa tento krok osvedčil a dlhodobí neplatiči mestu vrátili  desiatky tisíc eur, bolo rozhodnuté postupovať rovnako aj v roku 2013.


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri