Mesto zakúpilo do materských škôl roboty, učiteľky sa školili5. 1. 2022 09:23

Materské školy v meste Prievidza sú zas o niečo modernejšie, mesto im zakúpilo novú učebnú pomôcku mTiny. Ide o programovateľný robot, podobajúci sa na Pandu, pre deti predškolského veku, ktoré vyrastajú v modernej digitálnej dobe.

Zameriava sa predovšetkým na rozvíjanie gramotnosti v oblastiach informácií, médií a technológii. S hmatateľnými programovacími blokmi a skladacou mapou sady mTiny si deti užijú veľa zábavy a taktiež si rozšíria svoju schopnosť abstraktného premýšľania. Rozvíja sa u detí aj koncentrácia, sústredenosť a pamäť premýšľania na rozdiel od menej prínosných hier napríklad v mobiloch.

Získavajú tiež mnoho vývojových výhod ako je fyzická – vizuálna a motorická koordinácia, hrubá a jemná motorika, jazyková a komunikačná schopnosť – slovná zásoba, priestorové vnímanie, znaky, symboly, kreatívne rozprávanie, kognitívny vývoj – sústredenosť a koncentrácia, pamäť, sebareflexia, predstavivosť, logické a analytické myslenie,  matematika – zmysel pre čísla a počítanie, symboly a čísla, priestorová predstavivosť, tvary, vzory, časti a celky, skupiny, triedenie, porovnávanie, sociálno-emocionálny vývoj -  samostatnosť, sebarealizácia, počúvanie, komunikovanie, spolupráca, sebadôvera, vytrvalosť a odolnosť.

Hmatateľné programovanie umožňuje deťom použiť skutočné kódovacie karty. Deti môžu kódovať aj bez predchádzajúcich poznatkov. Zostavením blokov s obrázkami a znakmi môžu vytvoriť reálnu prezentáciu abstraktných konceptov, nápadov i príbehov a zdieľať ich so svojimi kamarátmi. Existuje 7 typov kódovacích kariet:
- výrazové – emócie,
- opakovacie – spustí kód niekoľkokrát za sebou,
- slučkové – spustí počet opakovaní,
- akčné – vpravo, vľavo, vpred,
- vstupné – pomôže robotovi mTiny zapamätať si skupinu príkazov, ktoré budú chcieť deti spustiť,
- tvarov  a línii – súčasťou sú farebné fixky, ktoré sa zasunú do robota a  následne kreslia línie a tvary, karty „klávesnice“ slúžia k naprogramovaniu robota mTiny na písanie písmen, slov a čísel – rozvíja sa predčitateľská gramotnosť,
- hudobné – klepnutím na kódovaciu kartu s notami prehrá mTiny tón či melódiu, stupnicu.

Súčasťou robota je aj metodika, ktorá navádza učiteľky k postupu práce s robotom mTiny, ako aj zaujímavým aktivitám, napríklad: červená  zelená, lesná oslava, hodiny, číselné puzzle, kreslenie, opravár ciest – doprava, mTinyho melódie i k  dvom doplnkovým aktivitám. Pani učiteľky sa mali možnosť oboznámiť s robotom mTiny aj prakticky, čo im napomôže čo najskôr zaradiť túto modernú učebnú pomôcku aj do praxe v jednotlivých materských školách.

Zakúpená technika
Celkovo 17 edukačných robotíkov mTiny v celkovej sume 5 457 €  –  ide o učebnú pomôcku / nástroj na prvé oboznámenie dieťaťa so základným programovaním, prostredníctvom zábavných interaktívnych hier stimuluje logické myslenie detí,  táto didaktická pomôcka je odporúčaná štátnym vzdelávacím programom pre predprimárne vzdelávanie v MŠ : vzdelávacia oblasť „Práca s informáciami“ a „Logika“.
                                                          
PaedDr. Silvia Bošnovičová                                                                            
Riad. MŠ Mišúta v PrievidziInfo servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri