Mesto vybuduje multifunkčné ihrisko na ZŠ S. Chalupku21. 7. 2020 09:43

V uplynulých dňoch bola podpísaná zmluva o dielo, predmetom ktorej je vybudovanie nového multifunkčného ihriska v areáli Základnej školy Sama Chalupku v Prievidzi.

Športové multifunkčné ihrisko je projektované s pôdorysom hracej plochy 40x20m s výbehmi na brány. Súčasťou prác bude aj vybudovanie prístupového chodníka. „Samospráva neustále investuje do zlepšenia podmienok vyučovacieho procesu na školách v meste. Zároveň sa sústreďujeme na podporu zdravého životného štýlu detí a mládeže aj formou výstavby a rekonštrukcie viacerých ihrísk či telocviční,“ uviedla primátorka Katarína Macháčková.

Na základe výsledku verejného obstarávania bola uzavretá zmluva so zhotoviteľom SPORT SERVICE, s.r.o. Celková cena diela predstavuje sumu 74 325 eur s DPH.

Multifunkčné ihrisko bude vybudované vďaka prostriedkom dotácie z Úradu vlády SR v rámci projektu „Zlepšenie športových podmienok pre deti a mládež“ na rok 2019.


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri