Mesto rozdelí 80-tisíc eur na podporu mládežníckeho športuLorem ipsum dolor sit amet 16. 1. 2015 08:08

Komisia športu, mládeže a voľnočasových aktivít pri MsZ v Prievidzi na svojom prvom zasadnutí odporučila udeliť dotácie na celoročnú činnosť štrnástim klubom. Po schválení poskytnutia dotácií primátorkou mesta dostanú najviac financií futbalisti, basketbalisti, volejbalisti a hokejisti.

Prievidzská Komisia športu, mládeže a voľnočasových aktivít pri Mestskom zastupiteľstve v Prievidzi prerozdeľovala už na prelome rokov 80-tisíc eur určených pre športové kluby na činnosť ich mládežníckych družstiev a jednotlivcov v tomto roku.„Zasadali sme už medzi sviatkami, chceli sme vyjsť v ústrety klubom, aby mali čo najskôr financie na športovú činnosť na účtoch, a aby vedeli s akou výškou dotácie môžu pre rok 2015 počítať. Komisia prerozdelila 80-tisícový balík medzi štrnásť športových klubov, čo je o dva kluby viac ako vlani. Do systému podpory mládežníckeho športu pribudli plavci a šachisti,“ uviedol Branislav Bucák, predseda komisie, pričom dodal, že mesto podporuje aj ďalšie športové subjekty prostredníctvom Centra voľného času Spektrum.

Najviac futbalistom
Po schválení poskytnutia dotácií primátorkou najviac od mesta dostanú na svoju  športovú činnosť futbalisti FC Baník Horná Nitra. Tí môžu počítať s dotáciou pre mládež vo výške 18 084 eur. Okrem toho futbalový klub mesto podporuje aj dotáciou 105-tisíc eur na prevádzku futbalového štadióna, pričom financie mesto Prievidza poskytuje správcovi športoviska, ktorým sú Technické služby mesta Prievidza (TSMPD).

RTV Prievidza:
 

Mladým basketbalistom Baníka Cigeľ navrhla komisia udeliť 13 322 eur, volejbalistom VK Prievidza 11 722 eur. Veľkou pomocou a podporou pre tieto i mnohé ďalšie športové kluby je aj to, že mesto hradí prevádzku športovej haly transferom TSMPD vo výške 146-tisíc eur ročne. Mládežnícke športové kluby ju môžu využívať pri svojom tréningovom a zápasovom procese bezplatne. Hokejisti MŠHK mládež dostanú po schválení primátorkou z rozpočtu mesta dotáciu na činnosť mládežníckych zložiek vo výške 11 522 eur. Mládežnícky hokejový klub je podporovaný od mesta aj 214-tisícovou dotáciou na prevádzku zimného štadióna, ktorá je poskytovaná takisto správcovi športoviska TSMPD.

Rovnaký kľúč
Zápasníkom ZK Baník komisia navrhla udeliť 5550 eur, karatistom KK FKŠ 3350 eur,  športovým gymnastom GK Elán 3300 eur, džudistom TJ Sokol 3050 eur, plavcom MPK Prievidza 3000 eur, kickboxerom ŠK Kickbox Idranyi 2550 eur, volejbalistkám VKŽ Prievidza 2450 eur, fitneskám ŠK Fitness Free 900 eur, šachistom ŠK Prievidza 650 eur a džudistom I. Judo klubu 550 eur. „Dotácie sme prerozdeľovali podľa rovnakého kľúča ako posledné roky, hlavným kritériom boli počty detí a mládežníkov z Prievidze a dopravné náklady klubu na mládežnícke ligové zápasy či súťaže. Kluby môžu udelenú dotáciu z mesta využiť na dopravu, materiálne zabezpečenie detí a mládeže súvisiace s tréningovým a zápasovým procesom, nákup a opravy športového náčinia a pomôcok vo svojich telocvičniach, či na štartovné na súťažiach,“ priblížil Branislav Bucák.

Ďalšie dotácie
Komisia má k dispozícii na prerozdelenie v roku 2015 ešte ďalších desaťtisíc eur na dotácie pre športové kluby na organizovanie podujatí, revitalizácie a budovanie športovísk, či podporu športových aktivít medzinárodného rozmeru. Ďalších osem tisíc eur môže komisia prerozdeliť na podujatia  a akcie zamerané na aktívne využívanie voľného času detí a mládeže, ale aj napríklad na aktivity v oblasti participácie detí a mládeže na živote mesta Prievidza.


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri