Mesto pripravuje projekt na rekonštrukciu ďalšej škôlky12. 2. 2016 08:02

Poslanci na svojom februárovom zasadnutí odsúhlasili zámer uchádzať sa o mimorozpočtové finančné prostriedky na rekonštrukciu ďalšej materskej školy.

Predmetom poslancami schváleného projektu je rekonštrukcia Materskej školy na Ul. V. Clementisa v Prievidzi. Objekt MŠ bol postavený a sprevádzkovaný v 70-tych rokoch 20. storočia, nachádza sa v zástavbe bytových domov.  Z dôvodu vysokej energetickej náročnosti stavby a zlého technického stavu konštrukcií si stavba vyžaduje výmenu výplní okenných a dverných otvorov, zateplenie strechy a obvodového plášťa , zateplenie strechy a komplexnú rekonštrukciu elektrických rozvodov.

Názov projektu: Rekonštrukcia MŠ na Ul. V. Clementisa, Prievidza
Celkový rozpočet projektu: 792 156,73 €
Požadovaná výška NFP z MŽP SR: 752 458,89 €
Kofinancovanie  žiadateľom – Mesto Prievidza: 5% - 39 697,84 €

Výška rozpočtu projektu má len pracovný charakter, jeho finálna podoba bude známa po  dopracovaní energetického auditu na budovu MŠ.


Info servis

Blížiace sa podujatia

Kalendár podujatí

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri