Mesto prijalo bývalých zápasníkovLorem ipsum dolor sit amet 15. 6. 2017 11:21

V pondelok 5. júna sa uskutočnilo slávnostné prijatie bývalých úspešných zápasníkov, majstrov športu, medailistov zo šampionátov Československa, medzinárodných podujatí, úspešných trénerov a funkcionárov Zápasníckeho klubu Baník Prievidza.

Pozvaných bolo celkovo 33 bývalých zápasníkov, ktorí šírili svojimi výkonmi a výsledkami dobré meno klubu a mestu nielen v našej republike, ale aj v zahraničí a stali sa vzormi pre ďalšie generácie zápasníkov v Prievidzi.

Mesto im takýmto spôsobom chcelo úprimne poďakovať za všetko, čo v minulosti urobili pre klub a mesto Prievidza. Je potešiteľné, že viacerí naďalej pracujú pre ZK Baník a snažia sa, aby v meste vyrastali ďalšie generácie úspešných zápasníkov.

 Aj vďaka týmto oceneným ľuďom je ZK Baník Prievidza spomedzi olympijských športov historicky najúspešnejším klubom mesta.


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri