Mesto prijalo bývalých zápasníkovLorem ipsum dolor sit amet 15. 6. 2017 11:21

V pondelok 5. júna sa uskutočnilo slávnostné prijatie bývalých úspešných zápasníkov, majstrov športu, medailistov zo šampionátov Československa, medzinárodných podujatí, úspešných trénerov a funkcionárov Zápasníckeho klubu Baník Prievidza.

Pozvaných bolo celkovo 33 bývalých zápasníkov, ktorí šírili svojimi výkonmi a výsledkami dobré meno klubu a mestu nielen v našej republike, ale aj v zahraničí a stali sa vzormi pre ďalšie generácie zápasníkov v Prievidzi.

Mesto im takýmto spôsobom chcelo úprimne poďakovať za všetko, čo v minulosti urobili pre klub a mesto Prievidza. Je potešiteľné, že viacerí naďalej pracujú pre ZK Baník a snažia sa, aby v meste vyrastali ďalšie generácie úspešných zápasníkov.

 Aj vďaka týmto oceneným ľuďom je ZK Baník Prievidza spomedzi olympijských športov historicky najúspešnejším klubom mesta.


Info servis

Blížiace sa podujatia

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri