Mesto Prievidza zvyšuje otvorenosť samosprávy verejnosti8. 10. 2019 14:12

Mestské zastupiteľstvo v Prievidzi schválilo zmeny v rokovacích poriadkoch Mestskej rady a komisií mestského zastupiteľstva.

Mestskí poslanci schválili doplnky rokovacích poriadkov Mestskej rady a komisií pri mestskom zastupiteľstve. Zmeny prinesú možnosť účasti verejnosti na zasadnutiach mestskej rady a zasadnutiach komisií mestského zastupiteľstva.

Rokovacie poriadky boli doplnené aj o ďalšie novinky. Prvou je zaznamenávanie hlasovania každého člena MsR a člena komisie v zápisnici zo zasadnutia, ako aj zverejňovanie zápisnice z jednotlivých zasadnutí na internetovej stránke mesta Prievidza. Obyvatelia Prievidze tak získajú možnosť aktívne sa podieľať na verejných záležitostiach ako aj prehľad o činnosti predstaviteľov samosprávy.


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri