Mesto Prievidza zriadilo Denné centrum Sever1. 2. 2018 08:01

Od nového roka seniori zo sídliska Kopanice môžu voľný čas tráviť v novom nové Dennom centre Sever.

Mesto Prievidza zriadilo uznesením mestského zastupiteľstva v poradí už siedme denné centrum pre seniorov s názvom Denné centrum Sever s počtom 85 registrovaných členov. Sídlom centra je Centrum voľného času. „Seniori môžu na svoju činnosť denného centra využívať vyčlenený samostatný priestor v budove CVČ,“ priblížila primátorka mesta Katarína Macháčková.

V januári sa uskutočnila ustanovujúca členská schôdza novovzniknutého Denného centra Sever, na ktorej seniori zvolili svoj výbor a ďalšie potrebné orgány. Za predsedníčku denného centra bola zvolená pani Helena Píšová, podpredsedníčkou sa stala pani Dana Klementovičová.

V súčasnosti na území mesta pôsobí sedem denných centier: Bôbar, Necpaly, Píly, Hradec, Veľká Lehôtka, Malá Lehôtka a nové Denné centrum Sever. V centrách sa utvárajú podmienky na záujmovú činnosť, kultúrnu činnosť, a na udržiavanie fyzickej a psychickej aktivity obyvateľov, ktorí dovŕšili dôchodkový vek a tiež pre občanov s nepriaznivým zdravotným stavom.


Info servis

Blížiace sa podujatia

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri