Mesto Prievidza vyzýva k vzájomnej pomociLorem ipsum dolor sit amet 20. 3. 2020 14:01

Mesto Prievidza spúšťa dobrovoľnícky program, v rámci ktorého bude pomoc poskytovaná ľuďom patriacim do rizikových skupín obyvateľstva alebo tým, ktorí si sami v období mimoriadnej situácie nedokážu zabezpečiť základné potreby.

Opatrenia zamerané proti šíreniu ochorenia koronavírusu COVID-19 sú spojené s viacerými obmedzeniami. V tejto súvislosti evidujeme čoraz viac záujemcov, ktorí sú ochotní obyvateľom svojho mesta pomôcť. Preto spúšťame program, v rámci ktorého sa zabezpečí koordinácia dobrovoľníkov tak, aby sme čo najefektívnejšie dokázali pomôcť tým, ktorí to najviac potrebujú. Cieľom programu je v prvej fáze zoskupiť čo najviac dobrovoľníkov, následne im priradiť úlohy a zabezpečiť ich realizáciu.

Chcem pomáhať ako dobrovoľník

V prípade vašej ochoty pomáhať v meste Prievidza ako dobrovoľník vyplňte tento formulár prípadne sa môžete nahlásiť telefonicky, na čísle 0904 752 611 (v pracovných dňoch v čase od 8:00 do 14:00).

Potrebujem pomoc dobrovoľníkov

Zároveň ponúkame možnosť na e-mail info@prievidza.sk alebo telefonicky na 0904 752 611, v pracovných dňoch v čase od 8:00 do 14:00, nahlásiť záujem o dobrovoľnícku pomoc, pre ktorú budeme následne hľadať dobrovoľníkov.

Všetci dobrovoľníci sa môžu pridať do skupiny Prievidza pomáha na Facebooku, kde sa bude vytvárať komunita ochotných dobrovoľníkov a tiež bude pomáhať pri zbere potrieb, pre ktoré sa v Prievidzi hľadajú dobrovoľníci.

Cieľom je pomáhať najzraniteľnejším

V rámci Slovenska sú zatvorené mnohé obchody, služby a verejné inštitúcie, čo značne komplikuje život obyvateľov. Ľuďom patriacim do rizikových skupín je odporúčané vyhýbať sa verejným priestranstvám. V meste Prievidza zároveň premáva mestská hromadná doprava podľa víkendového režimu a v Zariadení pre seniorov (ZpS) bol ukončený výdaj stravy pre ľudí z externého prostredia. Osamelé osoby s ŤZP a seniori tak majú minimálne možnosti, ako si zabezpečiť základné potreby pre každodenný život, a touto iniciatívou im chceme čo najviac pomôcť.

Infolinka a nákupy pre seniorov už fungujú

Mestský úrad v uplynulom týždni spustil telefónnu linku pre seniorov. Obyvatelia na nej dostanú aktuálne informácie o opatreniach v meste Prievidza. Na telefónne číslo 0904 752 669 je možné volať v čase od 7:00 h do 18:00. Mesto Prievidza tiež začalo zabezpečovať nákupy pre osamelých ŤZP a seniorov nad 65 rokov s trvalým pobytom na území mesta Prievidza. Potrebu zabezpečenia drobného nákupu môže obyvateľ Prievidze nahlásiť v pracovné dni v čase od 8:00 h do 12:00 na tel. čísle 0904 752 624. Očakávame nápor záujmu o tieto služby, a aj pri ich poskytovaní chceme využiť práve pomoc dobrovoľníkov. Viac informácií nájdete tu.


Info servis

Blížiace sa podujatia

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri