Mesto Prievidza vydalo leták ako sa chrániť pred diviakmi30. 5. 2018 09:57

V týchto dňoch si obyvatelia sídlisk Kopanice a Necpaly mohli nájsť v poštových schránkach informačný leták Ako sa chrániť pred diviačou zverou. Materiál pripravilo leták v rámci preventívnych opatrení proti premnoženej zveri v mestských obývaných častiach.

"Nikomu z nás nie je príjemný výskyt diviakov v obývaných zónach mesta Prievidza. Diviakom musíme odobrať dôvody, pre ktoré prichádzajú až k obydliam ľudí. Práve v mestských častiach Kopanice a Necpaly bol najviac zaznamenaný pohyb diviačej zveri. Preto som iniciovala v spolupráci s mestom vydanie informačného letáku, ktorý by pomohol obyvateľom ako tieto situácie eliminovať, respektíve ako sa zachovať pri strete s diviakom", vysvetľuje Katarína Vráblová, poslankyňa za sídlisko Kopanice.

Informačný leták obsahuje dôležité informácie o neprikrmovaní zvierat, odkladaní odpadu, dodržiavaní bezpečnosti na cintorínoch a ďalšie odporúčania, na ktoré by mali obyvatelia myslieť aby sa vyhli kontaktu s divou zverou. Materiál obsahuje aj rady pre ľudí ak sa dostanú do kontaktu s diviakom a dôležité čísla, na ktoré sa môžu obrátiť. " Častokrát nám obyvatelia podávali informácie, že boli svedkami ako, niektorí ľudia zver dokonca prikrmovali zeleninovými zvyškami alebo vytvárali umelé kŕmidlá. Aj zástupcovia poľovného združenia upozorňovali, že prikrmovanie diviačej zveri je veľmi nebezpečné, pretože si zver na to veľmi rýchlo zvykne a stráca svoju prirodzenú plachosť" dopĺňa Vráblová.

Mesto Prievidza okrem vydania informačného letáku pokračuje aj v ďalších v opatreniach na vytláčanie divej zveri zo sídliskových častí. V spolupráci s poľovníckym združením sú organizované akcie na odplašenie diviakov zo zalesnených častí v blízkosti sídlisk. Na základe zmluvnej spolupráce medzi mestom a poľovným združením bude prebiehať aj odchyt pomocou odchytového zariadenia. Dôležitou súčasťou je aj úprava porastov v blízkosti sídlisk, ktoré sú prirodzeným úkrytom pre diviačej zveri. V uplynulých dňoch boli za týmto účelom vyčistené aj pozemky bývalého Čerešňového sadu na sídlisku Kopanice.


Info servis

Blížiace sa podujatia

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri