Mesto Prievidza v zmysle usmernenia Úradu vlády SR zo dňa 18.10.2010 VyzývaLorem ipsum dolor sit amet 22. 10. 2010 11:16
Všetkých občanov, ktorí odovzdali žiadosť „Oznámenie o vzniku a odhadnutej výške povodňovej škody“, aby vyplnili súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č. 428/2002 o ochrane osobných údajov.

Tlačivo je dostupné v súbore na stiahnutie nižšie a mieste prvého kontaktu MsÚ.
Tlačivo bude občanom, ktorí odovzdali žiadosť, distribuované aj prostredníctvom poverených osôb mesta.
Vyplnený súhlas je potrebné odovzdať na MsÚ Prievidza, miesto prvého kontaktu urýchlene, najneskôr však do 3. novembra 2010.
V prípade neodovzdania tlačiva nebude možné spracovať žiadosť o odškodnenie pre Úrad vlády SR.

Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri