Mesto Prievidza spolupracuje s Hornonitrianskym baníckym spolkom10. 3. 2014 08:25

Hornonitriansky banícky spolok so sídlom v Prievidzi oslovil mesto Prievidza a Kultúrne a spoločenské stredisko s ponukou spolupráce. Prvá spoločná aktivita sa realizovala už v minulom roku počas tradičného Baníckeho jarmoku.

Aj v roku 2014 sú v súčinnosti s mestom Prievidza naplánované spoločné aktivity, ktorých cieľom je nadviazať na tradíciu baníctva v regióne hornej Nitry a obzvlášť v meste Prievidza.
V oblasti kultúry je plánované zapojenie členov Hornonitrianskeho baníckeho spolku formou aktívnej účasti na podujatiach - účinkovanie spevokolu, prezentovanie súboru tradícií známych aj ako Šachtág, účasť v sprievodoch, reprezentačných podujatiach mesta a pietnych aktoch v tradičných uniformách. Taktiež mesto Prievidza podporuje aktivity spolku, ktoré spolok samostatne realizuje, najmä formou aktívnej účasti na tradičných baníckych podujatiach realizovaných v regióne ako aj mimo neho v záujme prezentácie Prievidze ako mesta nadväzujúceho na tradíciu baníctva v regióne.


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri