Mesto Prievidza si uctilo zlaté manželstváLorem ipsum dolor sit amet 27. 5. 2013 09:12

Posledná májová sobota sa niesla v znamení osláv zlatých sobášov obyvateľov Prievidze.

Dňa 25. mája sa v obradnej sieni Mestského úradu v Prievidzi zišlo niekoľko párov, ktoré v mesiaci apríl a máj oslávili 50 rokov od uzavretia svojho manželstva. Mesto Prievidza sa rozhodlo osláviť tento vzácny dátum spoločne s nimi.

Oslavujúce páry privítala primátorka mesta JUDr. Katarína Macháčková, ktorá im prostredníctvom svojho príhovoru pripomenula vzácnosť tohto momentu:

Otvárame  pomyslenú knihu Vášho života, aby sa Vám prostredníctvom nej vrátili a ožili najradostnejšie okamihy pri oslave vzácneho jubilea. Zastavme na chvíľku čas, ktorý zlatým atramentom do tejto knihy vpísal päťdesiat kapitol. Vráťme sa o päťdesiat rokov  späť  a zrazu sa ocitneme na tom istom mieste, začujeme rozozvučané zvony.  .... V krásne jednoduchom vyzváňaní sa rozochvejú mnohé srdcia. No len dve sa v jedno spoja – dvoma zlatými obrúčkami. Nie však nasilu, lež z lásky. Z lásky dvoch mladých ľudí, čo perami šepli  áno. Áno láske, áno životu...

Písal sa rok 1963. Manželia Šemetkovci si za svoj svadobný deň vybrali 14. apríl, 27. apríl majú v sobášnom liste zapísaný manželia Bullovci  a 9. mája si svoje áno povedali manželia Kučiovci.

Boli to dni, ktoré boli začiatkom prvej kapitoly Vašej spoločnej životnej cesty. Možno aj dnes  cítite to nežné rozochvenie, ktoré ste prežívali pred päťdesiatim  rokmi. Najskôr pri nesmelom pokukávaní, neskôr pri prvom tanci a potom v prvom dotyku prstienkov a pri prvom manželskom bozku.      
Každý z tých  rokov svojím obsahom predstavuje celý rad rušných dní a okamihov. Každá z kapitol v rozpísanej knihe je plná vzruchov a prekvapení. Veď päťdesiat päť rokov manželstva, to sú už spoločné dejiny, spoločné spomienky, spoločné radosti i žiale. Nikto na svete vás nepozná tak dobre, ako vy poznáte jeden druhého. Po toľkých rokoch už stačí pohľad, gesto, úsmev, záchvev, a ten druhý presne vie, čo sa deje vo vašej mysli.
Postupne, ako plynul čas, pribudli do vašich rodín  vnúčatá a pravnúčatká a vy ste mali z ich príchodu na tento svet nesmiernu radosť. Sú vlastne pokračovaním vášho života. Máte radosť z ich úspechov a pomáhate im dobrou radou prekonať nejednu prekážku. Učíte ich vážiť si svoj domov. 
Práve návraty do rodičovského domu v dospelosti nám dávajú silu zachovať si vnútornú vyrovnanosť. Vaši blízki mali a majú to šťastie, že žijú v rodine,  ktorá im dala do života len to najkrajšie. Toto vedomie nech Vás hreje a zbližuje, nech je Vašou odmenou pri Vašom vzácnom výročí.
Dovoľte, aby som Vám  v dnešný slávnostný  deň poďakovala za príkladný  život i za Vašu dlhoročnú  poctivú  a obetavú prácu pre svojich blízkych  i naše  mesto.
Želám Vám, milí jubilanti Šemetkovci, Bullovci a Kučiovci,  v mene všetkých čo s  Vami oslavujú zlaté výročie Vašej svadby, v mene mesta Prievidza  i v mene svojom, aby ste si spoločne ešte veľa rokov  užívali  slnečnú jeseň života. Buďte vždy obklopení tými, ktorým ste venovali svoju lásku a ktorí Vám ju dnes vracajú. A ak sa Vám v spoločnom živote  nejaký sen nesplnil – nesmúťte,  máte  hodnoty a dary  najväčšie  -  jeden druhého  a obaja  svoju  krásnu  rodinu.
Na záver už len toľko. Čo  stalo sa, už sa nevráti, hoci to bolo krásne. Len spomienky, hoci sa rozkotúľali ako zrelé gaštany,  vám zachovajú pestrú mozaiku Vášho spoločného života vo Vašich srdciach. A práve s nimi kráčajte v plnom zdraví  v ústrety  krásnej a šťastnej budúcnosti.
 
Buďte si navzájom oporou a tešte sa z každého dňa, ktorý vám život daruje.

Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri