Mesto Prievidza si uctilo zlaté manželstvá11. 3. 2013 09:19

Druhá marcová sobota sa niesla v znamení osláv zlatých sobášov obyvateľov Prievidze.

Dňa 9. marca sa v obradnej sieni Mestského úradu v Prievidzi zišlo niekoľko párov, ktoré v mesiaci február oslávili 50 rokov od uzavretia svojho manželstva. Mesto Prievidza sa rozhodlo osláviť tento vzácny dátum spoločne s nimi.

Oslavujúce páry privítala primátorka mesta JUDr. Katarína Macháčková, ktorá im prostredníctvom svojho príhovoru pripomenula vzácnosť tohto momentu:

"Vážení jubilanti.

O zlate sa zvykne hovoriť, že je najvzácnejším kovom. Zlaté šperky považujeme za skvosty a osobitne si ich chránime.
Keď sa dnes zamýšľame nad ľudskými vzťahmi, ktoré dosiahli hodnotu zlata, uvažujeme aj nad tým, čo všetko sa za týmto pojmom môže ukrývať.

Prežiť v manželskom zväzku 50 rokov, je nielen krásnym vzájomným darom dvoch milujúcich sa ľudí. Je to zároveň  vyjadrenie úžasnej zodpovednosti k hodnotám života a rodiny.

Manželský život je cesta krásnou, ale veľakrát aj neznámou krajinou. Jeho    tajomné zákutia už prebádali nespočetné generácie ľudí pred vami. Vy ste sa  po tejto ceste rozhodli ísť ruka v ruke pred päťdesiatimi rokmi.
Všetky  tu prítomné jubilujúce páry si za svoj svadobný deň vybrali niektorú februárovú sobotu roku 1963:


BOŽENA a JÁN HULIAKOVCI   16. februára
 
a 23. február 1963 bol svadobným dňom pre

HELENU A LADISLAVA  KRŠKOVCOV

ĽUDMILU A JOZEFA  JANČOVCOV

Každý z z vás vstupoval určite do manželstva s predsavzatiami i nádejami.
Dnes, po rokoch spolužitia, máte právo bilancovať, hodnotiť i spomínať.
 
    Spomínať na chvíle, keď ste s nádejou vložili  svoje osudy do náručia toho druhého. Ale aj zhodnotiť, či ste si skutočne odovzdali vzájomne svoje šťastie i nádeje. Určite ste všetci vstupovali  do manželstva s rozhodnutím dôverovať si a obohacovať život toho druhého.

     S láskou, vážení jubilanti,  úzko súvisí dôvera a úcta. Vy ste za päťdesiat spoločných rokov dokázali, že si vzájomne dôverujete a vážite  si jeden druhého. Dnešný deň je skutočným svedectvom, že ste boli vždy pre svojho životného partnera človekom, v ktorom nachádza pochopenie v každej životnej situácii. Život vás naučil opúšťať  si, čo je azda najväčšie umenie v ľudských vzťahoch. Nie vždy na oblohe svieti slnko. Aj v živote partnerov  bývajú dni  zamračené. Vy ste dni tých pomyslených búrok prešli, povzniesli ste sa nad ne a nedopustili ste, aby sa vaše puto pretrhlo.
 
     Založili ste si domovy a stali ste sa rodičmi. Váš domov bol a je miestom radosti a pokoja, miesto, kde jeden druhému môžete podať ruku, ale aj utrieť slzu. 
     Život je veľké umenie. Človek v ňom musí prinášať obete, znášať bolesť, smútok i choroby. A práve zväzok dvoch ľudí dáva viacej možností prekonávať nástrahy života. Vy ste nás presvedčili, že sa to dá.
 Presvedčili ste nás o tom, že  keď má niekto pevnú vôľu a je vnímavý, dokáže žiť v spoločenstve dvoch sŕdc. Vaše deti, vaše rodiny i vaši blízky majú určite veľkú radosť z vášho krásneho jubilea a tak ako ja, aj oni vám želajú len to najlepšie do ďalšieho života.

     Vážení jubilanti – zlatí manželia  !

 Som šťastná, že vám môžem ako svojim spoluobčanom - Prievidžanom    z celého srdca zablahoželať k vašim zlatým sobášom.
Mojím želaním je,  aby vaše manželstvá ostali také pevné, ako doteraz. Aby boli aj naďalej pre vás  tichým prístavom, v ktorom nájdete pohodu a pokojný život v seniorskom veku.  Želám vám,  okrem pevného zdravia a osobného šťastia, aby ste boli vždy oporou jeden druhému. Aby vám vaša vzájomná láska a  úcta prinášali obom aj naďalej radosť a spokojnosť.

Oslavujete v roku, kedy Prievidza, váš domov,  oslavuje krásne výročia – 900. výročie prvej písomnej zmienky a 630. výročie udelenia privilégií. Na záver preto vyslovím moje osobné želanie:
-     aby sme Vaše diamantové sobáše spoločne všetci v zdraví oslávili v roku 2023 spolu s našim mestom!

Veľa šťastia, lásky a zdravia, vážení a milí zlatí jubilanti !"O kultúrny program sa postarali deti s MŠ na Nabréži sv. cyrila, ktoré boli príjemným spestrením tohto slávnostného popoludnia.


Ak aj vy poznáte vo svojom okolí pár, ktorý si pripomína výročie zlatej svadby a sú obyvateľmi Prievidze, môžete ho nahlásiť v Mestskom dome na Námestí slobody v Prievidzi v kancelárii č. 107 alebo na tel. č. 046/ 51 79 122.


Info servis

Blížiace sa podujatia

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri