Mesto Prievidza si pripomenulo obete banských nešťastíLorem ipsum dolor sit amet 12. 8. 2015 15:39

Pondelok 10. augusta 2015 si predstavitelia mesta Prievidza spoločne s členmi Hornonitrianskeho baníckého spolku a širokou verejnosťou pietnou spomienkou uctili Pamätný deň obetí banských nešťastí v Slovenskej republike.

Slávnostný sprievod z Námestia slobody smeroval k pamätnej soche Baníka, kde si spevokol Kahanec uctil pamiatku baníkov tónmi piesne "Zdarboh hore".

Ako uviedol v slávnostnom príhovore zástupca primátorky Ľuboš Maxina
"Aj horná Nitra bola svedkom, že baňa prináša obyvateľom nielen blaho, ale aj pokoru a smútok nad stratou tých pre ktorých bola každodenným životom.Preto skloňme svoje hlavy v pokore a majme v trvalej úcte ľudí, ktorých si baňa vybrala ako svoje obete."

Tažkú prácu baníkov vyzdvihol vo svojom príhovore aj predseda Hornonitrianskeho baníckeho spolku, Vladimír Tulis, a spoločne s ostatnými prítomnými si za zvuku klopačky uctil obete banských nešťastí symbolickou minútou ticha.

Zdarboh baníci! Zdarboh baníckym obetiam!


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri