Mesto Prievidza sa rozhodlo sociálne12. 9. 2012 12:58

Mestské zastupiteľstvo na augustovom rokovaní zrušilo Doplnkom č. 2 Doplnok č. 1. k VZN č. 118/2011 o poskytovaní sociálnych služieb v meste Prievidza.

Toto VZN s doplnkom č.1 určovalo sumu úhrady za poskytovanie sociálnej služby  v zariadení pre seniorov a opatrovateľskú službu najmenej vo výške 50 % ekonomicky oprávnených nákladov spojených s poskytovaním tejto služby.

Novela zákona o sociálnych službách však povoľuje mestám a obciam slobodne určiť výšku oprávnených nákladov za sociálne služby, v prípade mesta Prievidza v Zariadení pre seniorov ako aj za opatrovateľskú službu. V praxi to znamená, že obyvatelia v Zariadení pre seniorov a ani klienti opatrovateľskej služby nebudú musieť platiť zvýšené poplatky. Tento scenár nebol  vo všetkých mestách rovnaký. V niektorých prípadoch sa samosprávy miest rozhodli neznížiť poplatky. V Prievidzi však naďalej zostáva v platnom znení pôvodné VZN č. 118/2011 o poskytovaní sociálnych služieb v meste Prievidza. Pre konkrétnosť uvádzame, že úhrada za poskytovanú  opatrovateľskú službu bola a ostane v pôvodnom systéme 1,20 €/ hodinu,  zvýšená úhrada by predstavovala 2,00 €/hodinu.


Info servis

Blížiace sa podujatia

Kalendár podujatí

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri