Mesto Prievidza sa pre spory v PTH muselo obrátiť na súd16. 5. 2017 09:28

Mesto Prievidza je nútené domáhať sa svojich akcionárskych práv na súde. Ako jeden z akcionárov požaduje lepšiu kontrolu a dohľad nad hospodárením spoločnosti Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s. (ďalej len PTH). Mesto dlhodobo žiada zvýšenie transparentnosti v spoločnosti, ktorá zabezpečuje dodávku tepla pre obyvateľov mesta Prievidza.

Aj napriek tomu, že mesto Prievidza je väčšinovým vlastníkom spoločnosti PTH, vo výkone jeho zákonných povinností mu dlhodobo bránili zástupcovia ďalšieho akcionára spoločnosti Hornonitrianske bane Prievidza, a. s. (ďalej len HBP).

„Žiaľ musím skonštatovať, že riešiť spory pomocou súdu bola naša posledná možnosť. Nominanti baní v orgánoch tepelnej spoločnosti nám ale inú šancu nedali. Našou kontrolou chceme zvýšiť transparentnosť nad hospodárením spoločnosti. Tej spoločnosti, ktorá zabezpečuje dodávku tepla nám Prievidžanom. Takto chceme docieliť, aby hospodárenie a smerovanie firmy bolo plne v súlade s legislatívou a stanovami spoločnosti,“ vysvetlila primátorka Prievidze Katarína Macháčková.

Mesto Prievidza si nechalo vypracovať nezávislú právnu analýzu stavu v spoločnosti PTH, predmetom ktorej je stanovenie záverov o fungovaní spoločnosti PTH. Právnu analýzu vypracovala Advokátska kancelária POLÁČEK & PARTNERS, ktorá  sa zameriava na riešenie sporov práve v oblasti energetiky.

Na základe právnej analýzy boli mestu Prievidza odporúčané a neskôr aj realizované viaceré právne kroky. Súdy v Prievidzi aj v Bratislave nakoniec potvrdili, že spoločnosť PTH a jej predseda predstavenstva, Ing. Jaroslav Šinák (nominant baní), sú povinní predložiť zástupcom Mesta Prievidza všetky dokumenty týkajúce sa hospodárenia spoločnosti PTH.

V spoločnosti PTH sa porušoval zákon, ale nateraz je tomu koniec. Vyslovujem svoje potešenie nad vydaním súdnych rozhodnutí, ktoré túto protizákonnosť ukončili. Verím, že všetky problémové nedostatky budú zo strany predstaviteľov baní vyriešené čo najskôr, a že v záujme všetkých Prievidžanov budú rešpektovať súdne rozhodnutia“ uzavrela primátorka.

Mesto Prievidza je akcionárom spoločnosti PTH s majoritným podielom 51 % akcií. Zvyšných 49 % akcií PTH je vo vlastníctve spoločnosti Hornonitrianske bane Prievidza, a. s. (ďalej len HBP). Ešte v apríli 2016 boli do orgánov PTH zvolení noví zástupcovia predstavenstva a dozornej rady. Novým členom predstavenstva a zároveň jeho predsedom sa stal nominant HBP Jaroslav Šinák a nominant mesta Róbert Pietrik. Funkcia predsedu predstavenstva podľa Stanov patrí spoločnosti HBP. Dozorná rada má 4 členov, 2 navrhuje mesto a dvoch HBP. Za členov dozornej rady boli za mesto zvolení Katarína Macháčková a Ľuboš Jelačič a za HBP Milan Minárik a Igor Hoppan. Menom spoločnosti koná a podpisuje predseda predstavenstva spoločne s jedným ďalším členom predstavenstva. V mene spoločnosti majú konať Jaroslav Šinák spoločne s Róbertom Pietrikom.


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri