Mesto Prievidza podporí súťaže detí so zdravotným znevýhodnením15. 8. 2018 13:04

Mesto Prievidza podporí finančným príspevkom súťaže detí so zdravotným znevýhodnením navštevujúce Spojenú školu internátnu na Úzkej ulici.

Na základe odporučenia komisie Mestského zastupiteľstva pre starostlivosť o obyvateľov prispeje mesto Prievidza zo svojho rozpočtu v druhom polroku na aktivity zdravotne znevýhodnených detí dotáciou z rozpočtu mesta vo výške 500 eur.

Tieto peniaze budú použité na nákup ocenení ako detské knihy, písacie, športové, výtvarne potreby a didaktické hry. Cieľom dotácie je u detí rozvíjať priestorové zmýšľanie, poznávanie farieb a rozvíjanie jemnej motoriky.

„Podpora zdravotne znevýhodnených obyvateľov patrí medzi dlhodobé priority mesta, pričom práve podpora detí, ktoré navštevujú Spojenú školu internátnu prináša dlhodobo pozitívne výsledky. Cením si prácu všetkých pedagógov a vychovávateľov, viackrát som sa o tom mohla presvedčiť aj v elokovaných pracoviskách špeciálnej materskej školy a Nového domova", dodáva primátorka Macháčková.

Spojená škola internátna v Prievidzi poskytuje deťom s mentálnym postihnutím základné vzdelávanie v 1. až 9. ročníku. Úlohou školy je poskytnúť deťom s mentálnym postihnutím rôzneho stupňa optimálne podmienky na vzdelávanie a osobnostný rozvoj, ktoré im nemohla zabezpečiť základná škola bežného typu. Výuka prebieha podľa učebných osnov špeciálnej základnej školy, vyučujúci majú väčšie možnosti sa žiakom venovať individuálnou formou, maximálny počet žiakov v triede je desať.


Info servis

Blížiace sa podujatia

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri