Mesto Prievidza podporí novú sociálnu službu pre zdravotne postihnuté deti4. 6. 2018 14:25

Prostredníctvom dotácie z rozpočtu mesta podporilo mesto Prievidza neziskovú organizáciu Nový domov, ktorá poskytuje sociálne a výchovno-vzdelávacie služby, fyzioterapiu, ergoterapiu, sociálnu rehabilitáciu a voľnočasové služby.

Mesto Prievidza podporilo organizáciu Nový domov dotáciou z rozpočtu mesta vo výške 700 eur.Finančné prostriedky budú použité na podporu novej sociálnej služby – včasnej intervencie pre ťažko zdravotne postihnuté deti vo veku 0-7 rokov so špeciálnymi potrebami.


Finančné prostriedky využije organizácia aj na nákup edukačných pomôcok pre zmyslovú a bazálnu stimuláciu a terapiu.


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri